MEDITECH MagicCS

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MEDITECH MagicCS - NA

Phần mềm MEDITECH MagicCS

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MEDITECH MagicCS là phần mềm gì?

MEDITECH MagicCS là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MEDITECH MagicCS là Version NA (cập nhật NA)

Y khoa Công nghệ thông tin, Inc., thường được gọi là Meditech, là một hệ thống thông tin phát huy được cài đặt trong các tổ chức chăm sóc sức khỏe. Nó là một phần mềm và dịch vụ Massachusetts dựa trên công ty. Nó bao gồm một dịch vụ điều khiển nền đó là vị trí để tự động chạy. Trì hoãn sự khởi đầu của dịch vụ này có thể đạt được thông qua việc quản lý dịch vụ. So với tổng số lượng người dùng, hầu hết các máy tính đang chạy hệ điều hành Windows 7 (SP1) cũng như Windows XP.MEDITECH giả ngôn ngữ lập trình MAGIC lúc bấy giờ mới. MAGIC đã trở thành không thể thiếu để triển khai Meditech của hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe. Công ty áp dụng Client / Server, một nền tảng phần mềm thứ hai. MAGIC chạy tất cả các mã trên một máy chủ trung tâm trong khi Client / Server làm cho việc sử dụng ngôn ngữ lập trình tương tự, và các khách hàng đang có hiệu lực “thiết bị đầu cuối câm” hoặc thiết bị đầu cuối mà phụ thuộc vào máy chủ cho sức mạnh xử lý của nó. Client / Server cụ mã trên máy tính của người dùng, mặc dù tất cả các mã còn lại tập trung. hỗ trợ máy chủ Client chỉ Microsoft hệ điều hành dựa trên Windows.

What is MEDITECH MagicCS?

Medical Information Technology, Inc., commonly known as MEDITECH, is a promoting information system that is installed in health care organizations. It is a Massachusetts-based software and service company. It includes a background controller service that is positioned to automatically run. Postponing the start of this service is achievable through the service manager. In comparison to the total number of users, most PCs are running the OS Windows 7 (SP1) as well as Windows XP.MEDITECH assumed the then-new MAGIC programming language. MAGIC became integral to MEDITECH's health care information systems' implementations. The company adopted Client/Server, a second software platform. MAGIC runs all code on a central server while Client/Server makes use of the same programming language, and clients are in effect “dumb terminals” or terminals that depend on the host computer for its processing power. Client/Server implements the code on a user's PC, although all code remains centralized. Client server supports only Microsoft Windows-based operating systems.

Các loại file được mở bởi MEDITECH MagicCS

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MEDITECH MagicCS có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MTAD

Download MEDITECH MagicCS

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *