Microsoft SQL Server Management Studio Express

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft SQL Server Management Studio Express - NA

Phần mềm Microsoft SQL Server Management Studio Express

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft SQL Server Management Studio Express là phần mềm gì?

Microsoft SQL Server Management Studio Express là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft SQL Server Management Studio Express là Version NA (cập nhật NA)

Phát triển bởi Tập đoàn Microsoft, các SSMSE hoặc SQL Server Management Studio Express là một ứng dụng quản lý đồ họa thân thiện với người sử dụng để truy cập, điều hành, quản lý, cấu hình, và phát triển toàn bộ các thành phần chứa bởi Microsoft SQL Server 2005 Express Edition và SQL Server 2005 Express edition với dịch vụ cao cấp. Các SSMSE gồm nhóm rộng của các công cụ đồ họa và nhiều biên tập kịch bản tốt công việc phải làm, trong đó cấp quyền truy cập vào SQL Server để cả quản trị và phát triển. SQL Server Management Studio Express cũng có thể đối phó với những sự cố khác nhau của Database Engine SQL Server được phát triển bởi bất kỳ SQL Server edition.A Microsoft SQL Server Management Studio Express là một môi trường tích hợp miễn phí mà làm việc với tất cả các phần của các thành phần của SQL Server bao gồm dịch vụ tích hợp và dịch vụ báo cáo. Object Explorer là đặc trưng cơ bản của SSMSE, cho phép người dùng lướt web, chọn, và thực hiện bất kỳ của các đối tượng bên trong máy chủ. Hơn nữa, SSMSE kết hợp các thuộc tính của Giám đốc Phân tích, Enterprise Manager và Query Analyzer, bao gồm trong phiên bản trước của SQL Server thành một người quản lý riêng biệt.

What is Microsoft SQL Server Management Studio Express?

Developed by Microsoft Corporation, the SSMSE or the SQL Server Management Studio Express is a user-friendly graphical management application used to access, administer, manage, configure, and develop the entire components contained by Microsoft SQL Server 2005 Express Edition and SQL Server 2005 Express Edition with advanced Services. The SSMSE comprises wide group of graphical tools and numerous well-to-do script editors, which grant access to SQL Server to both administrator and developer. The SQL Server Management Studio Express can also deal with the different occurrences of the SQL Server Database Engine developed by any SQL Server edition.A Microsoft SQL Server Management Studio Express is a free integrated environment that works with every part of SQL Server’s components including Integration Services and Reporting Services. The Object Explorer is the fundamental characteristic of SSMSE, which permits the user to surf, select, and execute any of the objects inside the server. Moreover, the SSMSE unites the attributes of the Analysis Manager, Enterprise Manager, and Query Analyzer, included in preceding releases of SQL Server into a distinct manager.

Các loại file được mở bởi Microsoft SQL Server Management Studio Express

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft SQL Server Management Studio Express có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SQLSQLCESQLPLANTQLXDL

Download Microsoft SQL Server Management Studio Express

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *