Microsoft Streets & Trips

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Streets & Trips - NA

Phần mềm Microsoft Streets & Trips

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Streets & Trips là phần mềm gì?

Microsoft Streets & Trips là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Streets & Trips là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Streets & Trips phần mềm, mà ở châu Âu được gọi là Microsoft AutoRoute, là một phần mềm bản đồ và lộ trình lập kế hoạch sử dụng để lên kế hoạch hành trình của bạn trước và để tìm ra con đường ngắn nhất và hiệu quả hơn đến một đích. Đầu tiên phát triển vào cuối thập niên 80 bởi NextBase Ltd của Anh đơn giản là “AutoRoute”, sau đó được bán cho Microsoft trong năm 1994 và năm 2000 được đổi tên thành Microsoft Streets & Trips, mặc dù tên của nó được giữ lại cho thị trường châu Âu. Trước khi MSN Maps (và bằng cách mở rộng Bing Maps) đã được hình thành, các Streets & Trips phần mềm tiên phong trong loại hình công nghệ, chải bản đồ từ Encarta trước khi nó được kéo ra; công nghệ kết hợp này sau đó sẽ được sử dụng trong Bing Maps, mà theo sau đó đã bị vu cáo bởi Google Maps.Technically, các Streets & Trips phần mềm là một tập hợp con của các dịch vụ và ứng dụng Microsoft MapPoint, cho phép người dùng tích hợp và xem bản đồ, trong số khác nhiều thứ; các Streets & Trips là một phiên bản sử dụng thân thiện hơn điều này, mặc dù phạm vi của nó bị hạn chế hơn. Các Streets & Trips được giới hạn chặt chẽ với khu vực Bắc Mỹ (Canada, Mỹ và Mexico). Nó cũng có hỗ trợ GPS để nó có thể được sử dụng như một hệ thống định vị vệ tinh.

What is Microsoft Streets & Trips?

The Microsoft Streets & Trips software, which in Europe is called Microsoft AutoRoute, is a mapping and route-planning software used to plan your itinerary in advance and to find the shortest or more efficient path to a destination. First developed in the late 80s by NextBase Ltd of UK simply as “AutoRoute”, it was later sold to Microsoft in 1994 and in 2000 was rebranded as Microsoft Streets & Trips, although its name was retained for European markets. Before MSN Maps (and by extension Bing Maps) were conceived, the Streets & Trips software pioneered this kind of technology, combing maps from Encarta before it was pulled out; this combined technology would later be used in Bing Maps, which by then had been trumped by Google Maps.Technically, the Streets & Trips software is a subset of the Microsoft MapPoint service and application, which allows users to integrate and view maps, among other things; the Streets & Trips is a more user-friendly version of this, although its scope is more limited. The Streets & Trips is limited strictly to the North American region (Canada, the United States, and Mexico). It also has GPS support so it can be used as a satellite navigation system.

Các loại file được mở bởi Microsoft Streets & Trips

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Streets & Trips có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DATESTGPXSTT

Download Microsoft Streets & Trips

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *