Microsoft Synchronization Manager

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Synchronization Manager - NA

Phần mềm Microsoft Synchronization Manager

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Synchronization Manager là phần mềm gì?

Microsoft Synchronization Manager là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Synchronization Manager là Version NA (cập nhật NA)

Các Synchronization Manager là một công cụ trong Windows (bắt đầu từ Windows XP) cho phép bạn đồng bộ hóa các file ẩn với các tập tin từ mạng, do đó đảm bảo một trong hai được cập nhật. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn đang tải về tập tin từ một mạng và có thể không có quyền truy cập vào nó mọi thời đại - những Synchronization Manager xử lý này khéo léo bằng cách so sánh hai tập tin (một ẩn, thường mà bạn đang sở hữu và đang viết, và trên khác mạng) và cập nhật khi cần thiết mà trên đó là gần đây nhất là sửa đổi. Điều này đảm bảo rằng các tài liệu bạn đang làm việc trên sẽ được giữ đến nay, khi đang bay, và rắc rối miễn phí. Trong khả năng của mình, nó có thể, ví dụ, đồng bộ hóa một trang web trên Internet với bản sao của các trang web trên ổ cứng của bạn, nếu bạn muốn duyệt trong người dùng mode.Though ẩn có thể không luôn luôn sử dụng tính năng này, vì trong thời hiện đại của chúng tôi máy tính được kết nối với một mạng lưới tất cả các thời gian (đặc biệt là với sự gia tăng ổn định của điện toán đám mây), nó vẫn có công dụng của nó đối với người tiêu dùng có thể muốn tiếp tục ẩn công việc của họ, không được tiếp cận mạng liên tục, hoặc đơn giản chỉ vì ẩn các tập tin được dễ dàng hơn để sửa đổi trên đĩa cứng của bạn thay vì thông qua một mạng lưới.

What is Microsoft Synchronization Manager?

The Synchronization Manager is a tool in Windows (starting from Windows XP) that lets you synchronize offline files with files from the network, thus making sure either is up to date. This is especially important when you are downloading files from a network and may not have access to it all the time – the Synchronization Manager handles this deftly by comparing the two files (one offline, usually which you possess and are writing, and the other on the network) and updating as necessary on which is the most recently modified. This ensures that the material you are working on is kept up to date, on the fly, and hassle free. Among its capabilities, it can, for example, synchronize a website on the Internet with your copy of the website on your hard drive, if you want to browse in offline mode.Though users may not always use this feature, since in modern times our computers are connected to a network all the time (especially with the steady rise of cloud computing), it still has its uses for consumers who may want to continue their work offline, without continuous network access, or simply because offline files are easier to modify on your own hard disk instead of through a network.

Các loại file được mở bởi Microsoft Synchronization Manager

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Synchronization Manager có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Synchronization Manager

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *