Microsoft Virtual PC

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Virtual PC - NA

Phần mềm Microsoft Virtual PC

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Virtual PC là phần mềm gì?

Microsoft Virtual PC là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Virtual PC là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Virtual PC là phần mềm được phát triển cho người dùng Windows. Đây là phần mềm miễn phí cho phép người sử dụng Windows để chạy và cài đặt các chương trình di sản hoặc các ứng dụng trên một máy tính ảo trong khi vẫn còn trên máy tính hiện tại của họ mà chạy trên một phiên bản mới hơn của Windows.For Ví dụ, người dùng có Windows 7 được cài đặt trên máy tính của họ có thể vẫn chạy chương trình và các ứng dụng dựa trên windows XP trực tiếp trên máy tính của họ, thông qua máy tính ảo. Microsoft phần mềm Virtual PC giả lập môi trường Windows XP trên máy tính Windows 7, cho phép người sử dụng để chạy các ứng dụng cũ và sử dụng các thông số kỹ thuật chính xác theo của họ. Người dùng có thể cài đặt các ứng dụng XP cho phép bằng cách tung ra Windows XP Mode từ menu Start, và sau đó cài đặt cho phù hợp. các ứng dụng được cài đặt sau đó có thể được chạy, cũng bằng cách truy cập những từ Windows 7 Start menu. Phiên bản mới nhất của Microsoft Virtual PC, Windows Virtual PC, chỉ tương thích với Windows 7 trở lên; và nó không hỗ trợ các phiên bản hệ điều hành mà lớn tuổi hơn so với Windows XP Professional Service Pack 3 như hệ điều hành khách.

What is Microsoft Virtual PC?

Microsoft Virtual PC is software developed for Windows users. This is free software that enables Windows users to run and install legacy programs or applications on a virtual computer while still on their current PC that runs on a newer version of Windows.For instance, users that have Windows 7 installed on their PCs can still run Windows XP-based programs and applications directly on their computer, through the virtual PC. Microsoft Virtual PC software emulates the Windows XP environment on the Windows 7 computer, enabling the user to run old applications and use these according to their exact specifications. Users can install XP-enabled applications by launching the Windows XP Mode from the Start menu, and then install accordingly. Installed applications can then be run, also by accessing these from the Windows 7 Start menu. The latest version of Microsoft Virtual PC, the Windows Virtual PC, is only compatible with Windows 7 and higher; and it does not support OS versions that are older than Windows XP Professional Service Pack 3 as guest OS.

Các loại file được mở bởi Microsoft Virtual PC

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Virtual PC có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) VMC

Download Microsoft Virtual PC

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *