Microsoft Visual Studio Remote Debugger Light – ENU

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Visual Studio Remote Debugger Light - ENU - NA

Phần mềm Microsoft Visual Studio Remote Debugger Light - ENU

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Visual Studio Remote Debugger Light - ENU là phần mềm gì?

Microsoft Visual Studio Remote Debugger Light - ENU là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual Studio Remote Debugger Light - ENU là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Visual Studio từ xa Debugger cho phép bạn chạy, kiểm tra và gỡ lỗi một chương trình đang hoạt động trên một thiết bị từ một máy tính khác đang chạy trên Visual Studio. Để gỡ lỗi một dvice từ xa, thiết bị từ xa và máy tính Visual Studio của bạn phải được kết nối thông qua một mạng hoặc thông qua cáp Ethernet. Nó không hỗ trợ gỡ lỗi thông qua Internet. Các thiết bị từ xa nên chạy các thành phần gỡ lỗi.

What is Microsoft Visual Studio Remote Debugger Light - ENU?

The Microsoft Visual Studio Remote Debugger enables you to run, test and debug a program that is operating on a device from another computer that is running on Visual Studio. To debug a remote dvice, your remote device and your Visual Studio computer must be connected through a network or through Ethernet cable. It does not support debugging via Internet. The remote device should run the debugging components.

Các loại file được mở bởi Microsoft Visual Studio Remote Debugger Light - ENU

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Visual Studio Remote Debugger Light - ENU có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Visual Studio Remote Debugger Light - ENU

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *