Microsoft Web Platform Extensions

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Web Platform Extensions - NA

Phần mềm Microsoft Web Platform Extensions

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Web Platform Extensions là phần mềm gì?

Microsoft Web Platform Extensions là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Web Platform Extensions là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Web Platform Extensions, trong đó bao gồm phần mềm của bên thứ ba, thường được cài đặt thông qua tiện ích Web PI. Web PI được tốt hơn được gọi là Microsoft Web Platform Installer. Công cụ này được phát triển chủ yếu để cung cấp cho người dùng với một ứng dụng để quản lý cài đặt của Microsoft Web Platform. Các tiện ích được phát triển để tự động cài đặt nền tảng Web và nhiều sản phẩm phần mềm được hỗ trợ khác từ bên thứ ba affiliates.The phần mềm tự động cài đặt như sau: IIS (Internet Information Services), Visual Web Developer, Microsoft SQL Server, .NET Framework, PHP và Silverlight cho Visual Studio. Microsoft Web Platform Extensions có sẵn từ Thư viện Windows Web Application, mà có thể được truy cập từ các ứng dụng Microsoft website.The thường được phân loại vào những điều sau đây: Blog, CMS (Content Management System), và thương mại điện tử, diễn đàn, Triển lãm, Tools và Wiki . Ứng dụng cũng được cung cấp dựa trên ngôn ngữ cụ thể do người sử dụng lựa chọn: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Deutsch, Ý, Bồ Đào Nha (Brasil và Bồ Đào Nha), Tây Ban Nha và Turkish.To giúp người dùng chọn ứng dụng, trang web tính năng của ứng dụng phổ biến nhất, mới nhất các ứng dụng bổ sung vào bộ sưu tập và ứng dụng đánh giá cao nhất. Ngoài ra còn có một tùy chọn để hiển thị các ứng dụng theo thứ tự chữ cái (A đến Z).

What is Microsoft Web Platform Extensions?

Microsoft Web Platform Extensions, which include third-party software, are generally installed through the Web PI utility. Web PI is better known as Microsoft Web Platform Installer. The tool was developed primarily to provide users with an application for managing installation of the Microsoft Web Platform. The utility was developed to automatically install the Web platform and various other supported software products from third-party affiliates.The software automatically installs the following: IIS (Internet Information Services), Visual Web Developer, Microsoft SQL Server, .NET Framework, PHP and Silverlight for Visual Studio. Microsoft Web Platform Extensions are available from the Windows Web Application Gallery, which can be accessed from the Microsoft website.The applications are generally categorized into the following: Blogs, CMS (Content Management System), and eCommerce, Forums, Galleries, Tools and Wiki. Applications are also offered based on the specific language selected by the user: English, French, Deutsch, Italian, and Portuguese (Brasil and Portugal), Spanish and Turkish.To help the user select applications, the website features the most popular apps, latest apps added to the gallery and highest-rated apps. There is also an option to display the apps in alphabetical order (A to Z).

Các loại file được mở bởi Microsoft Web Platform Extensions

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Web Platform Extensions có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ASAASCXASHXASMXASPASPQASPXBLOGTEMPLATEBROWSERCFGCFMCLASSCOFFEECONFIGCSCSHTMCSHTMLCSPROJCSSCSVDBMLEJSEXCLIDEEXPORTGITIGNOREHGIGNOREHTAHTACCESSHTCHTMHTMLINCINFOINIINSTALLJADEJSJSONLESSLOGMANIFESTMASTERMDMODULEMXMLPHPPHPSPHTMLPLPOPYREADMERESXREWRITESASSSCRIPTSCSSSETTINGSSITEMAPSKINSNIPPETSQLSRCSSSTYLSVCTEXTTPLTWIGTXTUSERVBVBHTMVBHTMLVBPROJVBSWSDLWSTEMPLATEXAMLXMLXOMLXSDXSLTYAMLYML

Download Microsoft Web Platform Extensions

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *