Microsoft Windows Performance Analyzer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Windows Performance Analyzer - NA

Phần mềm Microsoft Windows Performance Analyzer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Windows Performance Analyzer là phần mềm gì?

Microsoft Windows Performance Analyzer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Windows Performance Analyzer là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Windows Performance Analyzer là một chương trình được sử dụng để mở thậm chí các bản ghi dấu vết, nói chung là để gỡ rối các mục đích. Phần mềm này sẽ tạo ra một báo cáo đồ họa và bảng ghi sự kiện dấu vết để cho phép người sử dụng để xác định các vấn đề tiềm năng, qua đó cung cấp thông tin về những gì cần phải được giải quyết để ngăn chặn sự xuất hiện có khả năng hệ thống hại báo cáo issues.The được tạo ra sau khi Windows Performance ghi, hoặc khác công cụ đánh giá, ghi lại các sự kiện theo dõi các bản ghi. Chương trình này là một phần của phần mềm Windows ADK, hay còn gọi là Windows Assessment and Deployment Kit. Chương trình này là một công cụ hữu ích trong việc phân tích mọi lĩnh vực của hệ điều hành Windows của máy tính của bạn, vì nó cho phép bạn xem tất cả các hoạt động hệ thống; và cũng có thể kiểm tra trạng thái bộ nhớ và sự ổn định của nguồn điện; cuối cùng là cung cấp cho bạn thông tin hữu ích liên quan đến khu vực có vấn đề của hệ điều hành. Giao diện người dùng cung cấp một truy cập một nhấp chuột vào các tính năng của chương trình: Graph Explorer, Phân tích Tab, vấn đề cửa sổ, chi tiết cửa sổ và chẩn đoán Console. Sơ đồ Explorer cung cấp cho người dùng với hình thu nhỏ của đồ thị có thể được truy cập cho một cái nhìn chi tiết về hoạt động hệ thống; trong khi Tab Phân tích cho phép người dùng kéo một cụ đồ họa thu nhỏ vào cửa sổ phân tích, vì vậy người dùng có thể xem hơn phân tích chuyên sâu của việc ghi chép đồ họa. Một huyền thoại để giải thích mỗi mục trong bảng được cung cấp ở phía bên trái của cửa sổ phân tích.

What is Microsoft Windows Performance Analyzer?

Microsoft Windows Performance Analyzer is a program that is used to open even trace logs, generally for troubleshooting purposes. The software generates a graphical and tables report of event trace logs to enable the user to identify potential issues, thereby providing information on what needs to be addressed to prevent the occurrence potentially harmful system issues.The report is generated after Windows Performance Recorder, or other assessment tools, records the event trace logs. The program is part of the software Windows ADK, otherwise known as Windows Assessment and Deployment Kit. The program is a useful tool in analyzing all areas of your computer’s Windows OS, as it enables you to see all system activities; and also check memory statuses and stability of power source; ultimately providing you with helpful information with regards to problematic areas of the OS. The User Interface provides a one-click access to the features of the program: Graph Explorer, Analysis Tab, Issues Window, Details Window and Diagnostic Console. The Graph Explorer provides the user with thumbnails of graphs that can be accessed for a detailed look of system activities; while the Analysis Tab allows the user to drag a specific graphical thumbnail to the analysis window, so the user can view a more in-depth analysis of the graphical recording. A Legend to explain each entry in the table is provided on the left side of the analysis window.

Các loại file được mở bởi Microsoft Windows Performance Analyzer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Windows Performance Analyzer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ETLWPA

Download Microsoft Windows Performance Analyzer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *