MicrosoftR Access

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MicrosoftR Access - NA

Phần mềm MicrosoftR Access

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MicrosoftR Access là phần mềm gì?

MicrosoftR Access là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MicrosoftR Access là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Access là phần mềm cung cấp cho người dùng một trình quản lý cơ sở dữ liệu, cung cấp bởi các Database Engine Microsoft Jet và tích hợp với một người dùng giao diện đồ họa. Chức năng chính của phần mềm là như một cơ sở dữ liệu quan hệ chương trình hệ thống quản lý, cung cấp cho người dùng chương trình để mã hóa và lưu trữ một lượng lớn dữ liệu với nhiều thời gian attributes.Every chương trình được đưa ra, một Microsoft Access xuất hiện cửa sổ, trong đó cung cấp cho người dùng tùy chọn sau để khởi động chương trình: Tạo một cơ sở dữ liệu mới Sử dụng: Cơ sở dữ liệu trống hoặc Database wizard, hoặc mở một cơ sở dữ liệu hiện có. Đánh dấu tắt bất kỳ một trong các tùy chọn này và nhấn OK sẽ nhận được chương trình running.Creating một cơ sở dữ liệu mới, người dùng sẽ được đưa đến một cơ sở dữ liệu trống (sau khi chọn một vị trí mặc định cho các tập tin) và sẽ được cung cấp các tùy chọn sau: Bàn , Queries, Forms, Reports, Macros và Modules. Mỗi tùy chọn sẽ mở ra một bộ công cụ mới để xác định nhiệm vụ mà người dùng muốn làm. Ví dụ, dưới Bàn, tab mới Bảng sẽ cho phép người dùng để xác định Xem hiển thị, ví dụ: chế độ Datasheet View hoặc chế độ Design View; cũng như giới thiệu các công cụ nhất định như Table Wizard, Biểu thuế nhập khẩu hoặc liên kết Table.

What is MicrosoftR Access?

Microsoft Access is software that provides the user with a database manager, powered by the Microsoft Jet Database Engine and integrated with a Graphical User Interface. The software’s main function is as a Relational Database Management System program, which provides the user with program for encoding and storing large amounts of data with multiple attributes.Every time the program is launched, a Microsoft Access window appears, which provides the user with the following options to start the program: Create a New Database Using: Blank Database or Database Wizard, or Open an Existing Database. Ticking off any one of these options and clicking OK will get the program running.Creating a new database, the user will be taken to a blank database (after choosing a default location for the file) and will be provided with the following options: Tables, Queries, Forms, Reports, Macros and Modules. Each of these options opens a new set of tools for specifying tasks that the user wants to do. For instance, under Tables, the New Table tab will allow the user to specify the View display, i.e. Datasheet View or Design View; as well as launch certain tools such as Table Wizard, Import Table or Link Table.

Các loại file được mở bởi MicrosoftR Access

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MicrosoftR Access có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MicrosoftR Access

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *