Morpheus

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Morpheus - NA

Phần mềm Morpheus

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Morpheus là phần mềm gì?

Morpheus là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Morpheus là Version NA (cập nhật NA)

Morpheus là một khách hàng P2P cho chia sẻ file-đặc biệt tập tin âm nhạc chia sẻ-online mà cuối cùng đã bị đóng cửa sau khi một loạt các vụ kiện và quibbles pháp lý liên quan đến cả hai đối thủ cạnh tranh của nó trong P2P cũng như đối thủ mạng P2P truyền thống, các ngành công nghiệp điện ảnh và âm nhạc. Sử dụng chương trình này, mọi người có thể tìm kiếm trên mạng cho các tập tin được chia sẻ bởi những người khác rằng họ muốn tiết kiệm, ví dụ bản nhạc họ muốn có trong thư viện của họ, bộ phim họ muốn xem, và thích. Họ cũng có thể chia sẻ tập tin theo cách tương tự, cung cấp cho họ để tải về thông qua peer to peer công nghệ để chương trình users.The Morpheus khác xuất hiện trong bối cảnh sụp đổ người tiền nhiệm của Napster và lấp đầy khoảng trống mà Napster lúc bấy giờ chết trái trong việc chia sẻ tập tin trực tuyến . Nó ban đầu đã sử dụng công nghệ Kazaa BV và, như Kazaa và Grokster, dựa trên giao thức FastTrack ban đầu cho hồ bơi của các tập tin chia sẻ. Khi vòng đầu tiên của vấn đề pháp lý nhấn công ty chủ sở hữu StreamCast, tuy nhiên, nó chuyển tạm thời đến công nghệ đối thủ cạnh tranh Gnutella và mạng. Mặc dù vậy, điều này không thể cứu công ty khỏi những rắc rối pháp lý của nó và StreamCast cũng như Morpheus cuối cùng đóng cửa. Bản sao của chương trình vẫn truy cập được trên Web.

What is Morpheus?

Morpheus was a P2P client for file-sharing—specifically music file sharing—online that was eventually shut down after a series of lawsuits and legal quibbles that involved both its competitors in P2P as well as traditional P2P network opponents, the film and music industries. Using the program, people could search the network for files being shared by others that they wanted to save, e.g. music tracks they wanted to have in their libraries, films they wanted to see, and the likes. They could also share files in the same manner, offering them for download via peer to peer technology to other users.The Morpheus program came out in the wake of predecessor Napster’s fall and filled the gap that the then-dying Napster left in file sharing online. It originally made use of Kazaa BV’s technology and, like Kazaa and Grokster, relied on the FastTrack protocol initially for its pool of shared files. When the first round of legal issues hit owner company StreamCast, however, it switched temporarily to competitor Gnutella’s technology and network. Even so, this could not save the company from its legal troubles and StreamCast as well as Morpheus eventually closed down. Copies of the program remain accessible on the Web.

Các loại file được mở bởi Morpheus

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Morpheus có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AML

Download Morpheus

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *