MicroStation

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MicroStation - NA

Phần mềm MicroStation

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MicroStation là phần mềm gì?

MicroStation là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MicroStation là Version NA (cập nhật NA)

MicroStation là một chương trình CAD cho phép các kỹ sư, kiến ​​trúc sư và những người dùng khác để tạo xây dựng thiết kế kết xuất trong chế độ hai chiều và ba chiều. Người dùng cũng có thể tạo ra hình ảnh động 3D cho thiết kế simulation.The hỗ trợ phần mềm khả năng tương tác, cho phép người dùng sử dụng các file DWG và DGN cho các thiết kế của họ. Người dùng tương tự như vậy có thể sử dụng đối tượng 3D tạo ra thông qua các chương trình phần mềm bên ngoài. Tất cả các đối tượng và các tập tin có thể được tích hợp vào một dự án đơn lẻ hoặc máy trạm. Tùy chọn xem tương tác cho phép người dùng lát các đối tượng như vậy chỉ những bộ phận mà họ muốn tập trung vào được hiển thị. Điều này cho phép một cái nhìn chi tiết vào chi tiết thiết kế để kiểm tra lỗi hoặc discrepancies.The tính năng xem xét thiết kế của phần mềm cho phép người dùng ghi đánh dấu trong redline để tích hợp ý kiến ​​đóng góp của họ liên quan đến việc thiết kế; trong khi tính năng quản lý thay đổi cho phép chúng t ghi lại tất cả những thay đổi được thực hiện trên các thiết kế, có thể đóng vai trò là tài liệu tham khảo trong trường hợp họ muốn quay trở lại thiết kế với phiên bản trước đó. Hỗ trợ cho nhập khẩu tập tin lớn và PDF nhiều trang cũng được bao gồm.

What is MicroStation?

MicroStation is a CAD program that enables engineers, architects and other users to create building designs rendered in two-dimensional and three-dimensional modes. Users are also able to create 3D animation for design simulation.The software supports interoperability, which allows users to utilize DWG and DGN files for their designs. Users can likewise utilize 3D objects created through external software programs. All of these objects and files can be integrated onto a single project or workstation. The interactive view option allows the user to slice objects so only those parts that they want to focus on are displayed. This allows for a detailed look into design details to check for errors or discrepancies.The design review feature of the software enables the user to write markups in redline to integrate their comments or suggestions regarding the design; while the change management feature allows them t record all changes made on the design, which can serve as reference in the event that they want to roll back the design to its previous version. Support for large file imports and multi-page PDFs are also included.

Các loại file được mở bởi MicroStation

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MicroStation có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MicroStation

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *