MicroWorld AntiVirus Toolkit Utility

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MicroWorld AntiVirus Toolkit Utility - NA

Phần mềm MicroWorld AntiVirus Toolkit Utility

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MicroWorld AntiVirus Toolkit Utility là phần mềm gì?

MicroWorld AntiVirus Toolkit Utility là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MicroWorld AntiVirus Toolkit Utility là Version NA (cập nhật NA)

Các tính năng chính của sản phẩm này bao gồm việc có thể để quét và làm sạch máy tính của người sử dụng hoàn toàn, và cung cấp các báo cáo của bất kỳ loại virus mà nó có thể tìm thấy. Nó cũng kiểm tra và làm sạch tất cả các trình quay số bất hợp pháp mà có mặt trong máy tính của người dùng. Nó cũng kiểm tra và xóa người dùng của bất kỳ sniffers bất hợp pháp nền hoặc các công cụ, chẳng hạn như phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo, và keyloggers, mà đang chạy trong bộ nhớ của máy tính của người dùng. Người dùng cũng có thể thêm tiện ích này vào danh sách khởi động của các chương trình trên máy tính của họ, do đó nó sẽ quét và làm sạch máy tính của họ mỗi khi họ bắt đầu sử dụng it.Users cũng có thể chọn một thư mục nào đó, và quét nó cho keylogger, virus hoặc phần mềm gián điệp và phần mềm quảng cáo thành phần, cùng với các thư mục con, hoặc loại trừ chúng, tùy thuộc vào sự lựa chọn của mình. Một trong những lợi ích của ứng dụng này là người dùng có thể tải về cơ sở dữ liệu mới của virus, chỉ với một click chuột duy nhất. Họ không ngừng nhắc nhở rằng họ nên làm điều đó, vì vậy họ có thể đảm bảo rằng tài liệu của họ được bảo vệ chống lại phần mềm độc hại.

What is MicroWorld AntiVirus Toolkit Utility?

Key features of this product include being able to scan and clean the user’s computer completely, and provides reports of any viruses that it can find. It also checks and cleans all illegal dialers that are present in the user’s computer. It also checks and clears the user of any background illegal sniffers or tools, such as spyware, adware, and keyloggers, which are running in the memory of the user’s computer. Users can also add this utility to the startup list of programs on their computers, so that it scans and cleans their computers every time they start using it.Users can also select a certain folder, and scan it for keyloggers, viruses or spyware and adware components, along with the sub-directories, or excluding them, depending on one’s choice. One of the benefits of this application is that users can download the new database of virus definitions, with just a single mouse click. They are constantly reminded that they should do it, so they can make sure that their documents are protected against malware.

Các loại file được mở bởi MicroWorld AntiVirus Toolkit Utility

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MicroWorld AntiVirus Toolkit Utility có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MicroWorld AntiVirus Toolkit Utility

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *