MicroWorlds Pro

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MicroWorlds Pro - NA

Phần mềm MicroWorlds Pro

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MicroWorlds Pro là phần mềm gì?

MicroWorlds Pro là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MicroWorlds Pro là Version NA (cập nhật NA)

MicroWorlds Pro là một nền tảng mã hóa cho người học bằng cách sử dụng ngôn ngữ Logo cho chương trình của họ và thường được tìm thấy trong môi trường học thuật, nơi học sinh sử dụng nó để tạo các dự án thiết kế web tương tác. Các MicroWorlds Pro phần mềm có khả năng hoạt động như một trang web authoring tiện ích do khả năng các mẫu HTML soạn để sử dụng trong việc trình bày các dự án trực tuyến cũng như cơ sở vật chất siêu liên kết trực tuyến của mình. Nó hỗ trợ các hình màu và hình ảnh động và cũng có thể cung cấp cho người sử dụng phương tiện truyền thông và chỉnh sửa công cụ tạo như vẽ tiện ích và một bảng màu rộng. phương tiện truyền thông khác có thể được thêm vào dự án thông qua đơn giản kéo và thả tập tin thao tác, với các yếu tố HTML thậm chí hỗ trợ cho chương trình feature.The này có hai phiên bản: một cho người dùng Mac và một cho người dùng Windows. Windows tự hào phiên bản tương thích với các chương trình MS Office, mà có thể đến trong rất hữu ích cho những người dùng dựa vào tính năng kiểm tra chính tả của Word cho proofreading nhanh hoặc trên Excel để tạo biểu đồ. Chương trình này thường được sử dụng bởi các học sinh trong lớp 2 trở lên, và cũng thường được sử dụng trong các lớp học với một chủ đề toán học quan trọng, chẳng hạn như hình học.

What is MicroWorlds Pro?

MicroWorlds Pro is a coding platform for learners using the Logo language for their programs and is most often found in academic settings, where students use it to create interactive web design projects. The MicroWorlds Pro software is capable of functioning as a web authoring utility due to its ability to compose HTML templates for use in presenting projects online as well as its online hyperlinking facilities. It supports colored shapes and animations and also gives users media editing and creation tools such as drawing utilities and an expansive color palette. Other media can be added to projects through simple drag and drop file manipulation, with even HTML elements supported for this feature.The program has two versions: one for Mac users and another for Windows users. The Windows version boasts compatibility with MS Office programs, which can come in useful for users who rely on Word’s spellchecking feature for quick proofreading or on Excel to create charts. The program is most often used by students in Grades 2 and above, and is also frequently employed in classes with a mathematical subject matter, such as geometry.

Các loại file được mở bởi MicroWorlds Pro

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MicroWorlds Pro có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MW2MWZ

Download MicroWorlds Pro

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *