MicView

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MicView - NA

Phần mềm MicView

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MicView là phần mềm gì?

MicView là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MicView là Version NA (cập nhật NA)

MicView là để dành cho các lập trình viên, vận hành và bảo dưỡng cán bộ để cho phép họ ghi lại và đánh giá tín hiệu của phần mềm hiện có hoặc để cung cấp một chiếc xe với phần mềm mới nhất. Người dùng có thể hình dung và quá trình đo lường dữ liệu và tín hiệu trên một dịch vụ-PC. Người dùng có thể áp dụng các công cụ MicDownload cho phần mềm "tải" (tải) lên chiếc xe đã được xây dựng hoặc thay đổi bên ngoài vehicle.The nhiên cung cấp một giới thiệu vào Công cụ MicView rằng sẽ giúp người sử dụng viện trợ trực quan của họ cho công việc với micas S2 và Mitrac kiểm soát các hệ thống trên xe. Nó cung cấp cho người dùng cơ hội để làm bài tập thực hành trên máy tính dịch vụ, ngoài việc giới thiệu lý thuyết.

What is MicView?

MicView is intended for programmers, commissioning and maintenance personnel to allow them to record and assess signals of existing software or to provide a vehicle with the latest software. Users can visualize and measure process data and signals on a Service-PC. Users may apply the MicDownload tool for "loading" software (download) onto the vehicle which has been elaborated or altered outside the vehicle.The course provides an introduction into the Tool MicView that will assist users in their visualization aid for the work with Micas S2 and Mitrac control systems on the vehicle. It gives users the opportunity to do practical exercises on the service PC, aside from the theoretical introduction.

Các loại file được mở bởi MicView

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MicView có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MicView

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *