MIDAS/Text Editor

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MIDAS/Text Editor - NA

Phần mềm MIDAS/Text Editor

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MIDAS/Text Editor là phần mềm gì?

MIDAS/Text Editor là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MIDAS/Text Editor là Version NA (cập nhật NA)

Các Midas / Text Editor là một trình soạn thảo văn bản định dạng sử dụng cho một trong hai trình duyệt Mozilla hoặc Mozilla giống như Gecko trình duyệt. Mục đích của việc sử dụng Midas sẽ được thực hiện chỉnh sửa một tài liệu văn bản trong định dạng HTML. Người dùng đã quen thuộc với DHTML lệnh soạn thảo văn bản Internet Explorer nên hiểu làm thế nào để sử dụng Midas, vì nó được thiết kế để làm việc trong cùng một cách. Do đó, ví dụ, người dùng có thể làm cho có thể chỉnh sửa tài liệu toàn bộ bằng cách thay đổi sở hữu document.designMode của nó như kích hoạt hay trên. Người dùng cũng có thể tạo các tài liệu văn bản mới với chương trình, tìm và thay thế chuỗi văn bản, tạo bookmark trong một tài liệu, và in documents.Some của các lệnh khác có sẵn trên Midas Text Editor bao gồm backcolor, thiết lập màu nền cho một con tài liệu đã chỉnh sửa, và contentReadOnly, mà ghi-bảo vệ tất cả các văn bản trong một tài liệu (bề ngoài là để ngăn chặn nó không bị thay đổi nội dung trong khi những thứ khác đang xảy ra trên trang). Người dùng cũng có thể tạo liên kết trong tài liệu, chọn phông chữ, kích thước chỉnh sửa font chữ, chèn hình ảnh và các đối tượng khác, văn bản thụt lề, loại bỏ nội tuyến định dạng, liên kết hiện có hủy liên kết, và nhiều hơn nữa.

What is MIDAS/Text Editor?

The Midas / Text Editor is a rich text editor used for either the Mozilla browser or the Mozilla-like Gecko browser. The purpose of using Midas would be to make edits to a text document in the HTML format. Users who are familiar with Internet Explorer’s DHTML text editing commands should understand how to use Midas, as it was designed to work in the same way. Hence, for instance, a user can render the whole document editable by changing its document.designMode property as enabled or on. Users can also create new text documents with the program, find and replace text strings, create bookmarks within a document, and print documents.Some of the other commands available on the Midas Text Editor include backcolor, which sets the background color for a document being edited, and contentReadOnly, which write-protects all the text in a document (ostensibly to prevent it from being edited while other things are happening on the page). Users can also create links within documents, select fonts, edit font sizes, insert images and other objects, indent text, remove inline formatting, unlink existing links, and much more.

Các loại file được mở bởi MIDAS/Text Editor

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MIDAS/Text Editor có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FETGXTMCTMETMGTMIT

Download MIDAS/Text Editor

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *