Mikogo

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Mikogo - NA

Phần mềm Mikogo

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Mikogo là phần mềm gì?

Mikogo là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Mikogo là Version NA (cập nhật NA)

Mikogo là một nền tảng được sử dụng cho hội nghị truyền hình trực tuyến này cũng được sử dụng như một phần mềm chia sẻ máy tính để bàn. Phần mềm này có thể được sử dụng cho cả giao tiếp và trình bày nhu cầu của các công ty hoặc cá nhân. Nền tảng này được phát triển và phát hành bởi các công ty có tên BeamYourScreen.Mikogo có sức chứa 25 người tham gia từ các bộ phận khác nhau của thế giới. Với nền tảng chia sẻ máy tính để bàn này, người dùng có thể ngay lập tức và thuận tiện chia sẻ các ứng dụng cũng như nội dung màn hình và các văn bản với người tham gia khác của cuộc họp. Chia sẻ có thể được thực hiện bằng một nhấp chuột đơn giản trên button.Mikogo cũng có thể được sử dụng cho đào tạo từ xa nơi sinh viên và các nhà giáo dục có thể gặp gỡ và chia sẻ tài liệu. Nó cũng đóng vai trò một địa điểm tổ chức hội thảo và thuyết trình sản phẩm. Với việc sử dụng các phần mềm, người trình bày có thể được chuyển từ người này sang người khác. Truyền cũng có thể được tạm dừng và tiếp tục. Phần mềm này cũng cho phép người dùng tiến hành các cuộc họp với bàn phím sử dụng cũng như điều khiển chuột. Một con trỏ người tham gia cũng có sẵn mà có thể được sử dụng khi gặp gỡ của nhiều người tham gia được tổ chức. Các ứng dụng và các tính năng khác cũng có thể bị vô hiệu hóa tùy thuộc vào nội dung f cuộc họp và sở thích của nhà tổ chức.

What is Mikogo?

Mikogo is a platform that is used for on-line videoconferencing which is also used as a desktop sharing software. The software can be used for both communication and presentation needs of companies or individuals. This platform was developed and released by the company called BeamYourScreen.Mikogo can accommodate 25 participants from different parts of the world. With this desktop sharing platform, users may immediately and conveniently share applications as well as screen contents and documents with other participants of the meeting. Sharing can be executed using a simple click on the button.Mikogo can also be used for distance learning where students and educators can meet and share materials. It also serves a venue for webinars and product presentations. With the use of the software, presenters can be switched from one person to another. Transmissions can also be paused and resumed. The software also lets users conduct meetings with the use keyboard as well as mouse control. A participant pointer is also available which can be used when meeting of multiple participants are held. Applications and other features can also be disabled depending on the content f the meeting and preference of the organizer.

Các loại file được mở bởi Mikogo

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Mikogo có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BS4

Download Mikogo

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *