MindGenius

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MindGenius - NA

Phần mềm MindGenius

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MindGenius là phần mềm gì?

MindGenius là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MindGenius là Version NA (cập nhật NA)

MindGenius là một phần mềm dùng để tâm-lập bản đồ có thể được thường được sử dụng cho mục đích kinh doanh. Phần mềm này cho phép người dùng chụp, sử dụng thông tin, và hình dung bất kỳ tập hợp thông tin thảo luận trong các cuộc họp và hội nghị. Phần mềm này cũng được thiết kế để được sử dụng trong việc xử lý quy trình kinh doanh nhằm hỗ trợ trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng và trong việc quản lý businesses.MindGenius cũng cho phép người sử dụng để kế hoạch hiện các dự án, các sự kiện, chiến lược, khối lượng công việc và nhiệm vụ mà có thể đáp ứng yêu cầu dự án nhanh chóng. Với việc sử dụng các phần mềm, rủi ro kinh doanh và hạn chế có thể được hạn chế và kiểm soát. Phần mềm này cũng được trang bị công nghệ cho phép ghi âm các cuộc nói chuyện và chụp các hành động trong việc thực hiện của một meeting.MindGenius cũng có thể được sử dụng để đạt được sự hiểu biết tốt hơn của một nhiệm vụ hay một dự án. Nó có thể được sử dụng để hình dung mẩu thông tin cũng như kết quả của cuộc họp riêng của mình. Người dùng cũng có thể tận dụng phần mềm này để truyền đạt rõ ràng phạm vi và giới hạn của dự án. Sử dụng một hệ thống dữ liệu chụp, kế hoạch hành động có thể dễ dàng trình bày và tạo ra. Phần mềm này tương thích với các hệ thống dựa trên Windows.

What is MindGenius?

MindGenius is a software used for mind-mapping which can be generally be used for business purposes. The software allows users to capture, use information, and visualize any set of information discussed during meetings and conferences. The software is also intended to be used in handling business processes that aids in making essential business decisions and in managing businesses.MindGenius also lets users to plan out projects, events, strategies, workload and tasks that could meet project requirements rapidly. With the use of the software, business risks and constraints can be limited and controlled. The software is also equipped with technology that allows recording of conversations and capturing of actions during the conduct of a meeting.MindGenius can also be used to gain better understanding of a task or a project. It can be used to visualize pieces of information as well as the outcome of the meeting itself. Users could also make use of this software to clearly communicate project scopes and limitations. Using a data capturing system, plans of action can easily be presented and generated. The software is compatible with Windows-based systems.

Các loại file được mở bởi MindGenius

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MindGenius có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MAPMGMFMGMTMGMXMGOPMLMGTX

Download MindGenius

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *