MindHabits Trainer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MindHabits Trainer - NA

Phần mềm MindHabits Trainer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MindHabits Trainer là phần mềm gì?

MindHabits Trainer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MindHabits Trainer là Version NA (cập nhật NA)

3D Mol Viewer cho Vector NTI Advance là một tiện ích cho phép người dùng Vector NTI để mở tập tin hình ảnh 3D của cấu trúc protein hay DNA để xem (do đó viết tắt phổ biến của tên: “3D Mol” thực sự là “phân tử 3D”). Hơn một tập tin 3D hình ảnh có thể được mở trong cùng một phiên bởi phần mềm, mà làm cho việc sử dụng một chương trình mạnh mẽ nhưng nhanh chóng để render hình ảnh. Khía cạnh 3D của hình ảnh cũng có nghĩa là cấu trúc là tương tác về mặt kỹ thuật khi đang được xem: người dùng có thể xoay hoặc biến chúng theo ý muốn để có được một cách nhìn khác về cấu trúc. Ngoài ra còn có một số tùy chọn để chỉnh sửa đặc điểm màn hình của cấu trúc. Ví dụ, người dùng có thể chọn để đảo ngược cấu trúc, chọn bao nhiêu chi tiết anh có thể thấy trong nó, hiển thị nó trong một phong cách vẽ cụ thể, hoặc chọn màu sắc ông muốn chương trình để sử dụng trong render nó. File được nhập khẩu như PDBs khi sử dụng chương trình, mà cũng có thể giao tiếp với Vector NTI Tạm ứng bằng cách gửi các chuỗi dây chuyền cũng như họa tiết cấu trúc với nó. Bên cạnh đó, có các công cụ đo lường cho các cấu trúc.

What is MindHabits Trainer?

3D Mol Viewer for Vector NTI Advance is a utility that allows Vector NTI users to open 3D image files of protein or DNA structures for viewing (thus the common abbreviation of the name: “3D Mol” is actually “3D molecule”). More than one 3D image file can be opened in the same session by the software, which makes use of a powerful but speedy program for rendering images. The 3D aspect of the image also means that structures are technically interactive when being viewed: the user can rotate or turn them as desired to get an alternative view of the structure. There are also some options for editing the structure’s display characteristics. For instance, a user can choose to invert the structure, select how much detail he can see in it, show it in a particular rendering style, or select the colors he wants the program to use in rendering it. Files are imported as PDBs when using the program, which can also interface with Vector NTI Advance by sending chain sequences as well as structural motifs to it. Furthermore, there are measurement tools for structures.

Các loại file được mở bởi MindHabits Trainer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MindHabits Trainer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MindHabits Trainer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *