MOOS Project Viewer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MOOS Project Viewer - NA

Phần mềm MOOS Project Viewer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MOOS Project Viewer là phần mềm gì?

MOOS Project Viewer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MOOS Project Viewer là Version NA (cập nhật NA)

Moos Project Viewer là một chương trình máy tính được phát triển bởi Stand By mềm đặc biệt cho các phần mềm Microsoft Project. Microsoft Project là phần mềm cung cấp cho người dùng với các module khác nhau mà có thể được sử dụng cho quản lý dự án. File tạo ra thông qua Microsoft Project có thể không được dễ dàng nhìn thấy hoặc xem bởi người sử dụng, đặc biệt là nếu phần mềm MS Project không được cài đặt trên Viewer Dự án computer.With Moos, người dùng có thể xem các tài liệu, tức là đồ thị ngân sách, lịch, và phát triển dự án , trả lại theo định dạng MS Project. Phần mềm này cũng cho phép người sử dụng để in các tài liệu MS Project. Cụ thể hơn, người đọc tập tin cho phép người dùng xem tài liệu được tạo thông qua bất kỳ các module MS Project như lịch trình quan trọng con đường, phương pháp chuỗi sự kiện cho lịch trình dự án, và đường cơ sở. Phần mềm này đòi hỏi môi trường runtime Java để có thể thực hiện các quá trình của nó. Đặc biệt, Java cần phải được cài đặt trên nền tảng hệ điều hành mà các phần mềm tương thích với, đó là Windows, Linux, và Mac OS X. Một thử nghiệm miễn phí của Moos Viewer dự án có sẵn từ trang web của nhà phát triển.

What is MOOS Project Viewer?

MOOS Project Viewer is a computer program developed by Stand By Soft specifically for the Microsoft Project software. Microsoft Project is software that provides users with various modules that can be utilized for project management. Files created through Microsoft Project may not be readily seen or viewed by the user, especially if the MS Project software is not installed on the computer.With MOOS Project Viewer, users are able to view documents, i.e. budget graphs, schedules, and project development, rendered in the MS Project format. The software also allows the user to print the MS Project documents. More specifically, the file reader allows the user to view documents created through any of the MS Project modules such as critical path schedules, event chain methodology for project schedules, and baselines. The software requires the Java runtime environment to be able to execute its processes. In particular, Java needs to be installed on the OS platforms that the software is compatible with, which are Windows, Linux, and Mac OS X. A free trial of MOOS Project Viewer is available from the developer’s website.

Các loại file được mở bởi MOOS Project Viewer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MOOS Project Viewer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MPPMPTMPXXEVGENXMLXML

Download MOOS Project Viewer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *