Morpheus Music

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Morpheus Music - NA

Phần mềm Morpheus Music

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Morpheus Music là phần mềm gì?

Morpheus Music là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Morpheus Music là Version NA (cập nhật NA)

Chương trình Âm nhạc Morpheus DevHancer là một tiện ích chia sẻ file đó thúc đẩy một mạng lưới của nhiều triệu người sử dụng cho P2P chia sẻ tập tin âm thanh trên Web. Người dùng có thể chạy nhiều tải tập tin trên mạng chia sẻ P2P của chương trình và có thể quản lý tải của họ tại sẽ quá, có nghĩa là họ có thể tối ưu hóa tiêu thụ băng thông cho tải của họ. Trong khi của chương trình (và mạng) chính tập tin tập trung vào các file âm thanh, người dùng thực sự có thể sử dụng chương trình để tải về hoặc chia sẻ các tập tin media khác quá: hình ảnh và video đều có thể tải về trên phần mềm, ví dụ. Ngay cả các file EXE có thể được chia sẻ qua mạng của chương trình. Người dùng cũng có thể tìm kiếm tất cả các loại tập tin qua mạng sử dụng truy cập bởi Morpheus Music.It có thể tạo ra một hệ hoặc danh sách bạn bè trên phần mềm này người sử dụng tạo điều kiện để chat người dùng sử dụng chương trình (trong đó có một giao diện trò chuyện). Hơn nữa, người dùng có thể truy cập vào danh sách tải lên của bạn bè theo ý thích. Cuối cùng, chương trình cung cấp cho người dùng khả năng xem trước tất cả các tác vụ download của họ. Previewer là khả năng cung cấp một toàn màn hình trực quan và cũng có thể mất một playlist bản xem trước của phương tiện truyền thông để được hiển thị.

What is Morpheus Music?

DevHancer’s Morpheus Music program is a file sharing utility that leverages a network of several million users for P2P audio file sharing over the Web. Users can run multiple file downloads on the P2P sharing network of the program and can manage their downloads at will too, which means they can optimize bandwidth consumption for their downloads. While the program’s (and network’s) main file focus is on audio files, users can actually use the program to download or share other media files too: images and video are both downloadable on the software, for example. Even EXE files can be shared over the program’s network. Users can also look for all these file types over the user network accessed by Morpheus Music.It is possible to create a Contacts or Friends list on the software—this facilitates user to user chats using the program (which has a chat interface). Furthermore, users can access friends’ upload lists at will. Finally, the program gives users the ability to preview all of their downloads. The previewer is capable of delivering a full-screen visual and can also take a preview playlist of media to be shown.

Các loại file được mở bởi Morpheus Music

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Morpheus Music có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) COCOLLECTIONEMULECOLLECTIONTORRENT

Download Morpheus Music

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *