Morpheus Photo Morpher

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Morpheus Photo Morpher - NA

Phần mềm Morpheus Photo Morpher

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Morpheus Photo Morpher là phần mềm gì?

Morpheus Photo Morpher là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Morpheus Photo Morpher là Version NA (cập nhật NA)

Các Morpheus Photo Morpher là một ứng dụng đơn giản được thiết kế để “morph” qua Flash hoạt hình một bức tranh thành một bức tranh, chủ yếu được sử dụng, cho các mục đích chuyên nghiệp, để cho biết lão hóa (trên cùng một người) hoặc thay đổi theo thời gian, trong số những người hay vật. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng cho mục đích đi bộ hơn, chẳng hạn như likening những bức ảnh của hai người, “chuyển hóa” chúng thành những khuôn mặt của nhau. Vì nó sử dụng một bên thứ ba plug-in, một cài đặt bản cập nhật của Adobe Flash Player là cần thiết cho việc này software.The Morpheus Photo Morpher cũng có một khả năng chia sẻ trực tuyến tốt. Các dự án có thể được tải lên Morpheus Galleries, một mạng xã hội cho ứng dụng này, và các dự án có thể được lưu lại dưới dạng video và chia sẻ lên YouTube hoặc là một hình ảnh GIF để Photobucket. Các dự án chia sẻ theo cách này sau đó có thể được chia sẻ trên Facebook hoặc MySpace; thêm vào đó, Morpheus Galleries máy chủ hình ảnh động morphing khác từ những người dùng khác, có thể được xem theo ý thích. Ứng dụng này cũng đi kèm với các tính năng ShareAnimation cho phép người dùng tự động gửi email cho dự án hoàn thành của họ đến một địa chỉ email được xác định trước. Các Morpheus Photo Morpher có thể lưu các hình ảnh động như Flash file (chẳng hạn như SWF), AVI hay GIF.

What is Morpheus Photo Morpher?

The Morpheus Photo Morpher is a simple application designed to “morph” via Flash animation a picture into another picture, which is mostly used, for professional purposes, to indicate aging (on the same person) or changes across time, among objects or people. However, it may also be used for more pedestrian purposes, such as likening the photographs of two people, “transforming” them into the faces of one another. As it uses a third-party plug-in, an updated installation of the Adobe Flash Player is required for this software.The Morpheus Photo Morpher also has a good online sharing capability. Projects can be uploaded to the Morpheus Galleries, a social network for this application, and projects can be saved as a video and shared to YouTube or as a GIF image to Photobucket. The projects shared this way can then be shared on Facebook or MySpace; additionally, Morpheus Galleries host other morphing animations from other users, which can be viewed at will. The application also comes with the ShareAnimation feature that lets users automatically e-mail their completed project to a predefined email address. The Morpheus Photo Morpher can save these animations as Flash files (such as SWF), AVI, or GIF.

Các loại file được mở bởi Morpheus Photo Morpher

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Morpheus Photo Morpher có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AML

Download Morpheus Photo Morpher

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *