Moyea FLV Editor Lite

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Moyea FLV Editor Lite - NA

Phần mềm Moyea FLV Editor Lite

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Moyea FLV Editor Lite là phần mềm gì?

Moyea FLV Editor Lite là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Moyea FLV Editor Lite là Version NA (cập nhật NA)

Các Moyea FLV Editor Lite chỉ là: một trình soạn thảo FLV. Điều đó có nghĩa rằng nó có thể được sử dụng để cắt các file FLV, chia chúng, kết hợp chúng, thêm siêu dữ liệu, và thay thế một trong hai thành phần âm thanh hoặc video của tập tin và nhiều hơn nữa. Ngoài ra còn có undo và redo tùy chọn để chỉnh sửa các dự án. Các tập tin đã hoàn thành có thể được lưu trong các định dạng FLV hoặc SWF. Bên cạnh đó chỉnh sửa FLV, tuy nhiên, chương trình cũng có khả năng trích xuất chúng là tốt. Các nhà phát triển cũng có một downloader FLV (mà các liên kết FLV Editor Lite), do đó có thể được sử dụng kết hợp với FLV Editor để tải file FLV từ Web, chỉnh sửa chúng, và sau đó xuất chúng để lưu trữ. Nếu người dùng chỉ được chỉnh sửa FLV đã có trên máy tính của mình, tuy nhiên, ông có thể chỉ cần chọn chúng thông qua trình duyệt của chương trình lệnh hoặc sử dụng kéo và drop.The phần mềm chỉ dành cho hệ điều hành Windows và bao gồm một tài liệu trợ giúp nội bộ cho người mới bắt đầu. Nó có thể được sử dụng như một máy nghe nhạc cho FLV tập tin là tốt, vì vậy người dùng có thể xem trước các file thay đổi nội dung của họ trước khi xuất khẩu chúng sang định dạng thức của sự lựa chọn của họ.

What is Moyea FLV Editor Lite?

The Moyea FLV Editor Lite is just that: an FLV editor. That means that it can be used to trim FLV files, split them, merge them, add metadata, and replace either the audio or video components of the file and more. There are also undo and redo options for editing projects. The finished files can be saved in the FLV or SWF formats. Besides editing FLVs, though, the program is also capable of ripping them as well. The developer also has an FLV downloader (to which the FLV Editor Lite links), so that can be used in conjunction with the FLV Editor to download FLV files from the Web, edit them, and then export them for storage. If the user is only editing FLVs already on his computer, however, he can simply select them through the program’s browse command or use drag and drop.The software is only for Windows operating systems and includes an internal Help document for beginners. It can be used as a player for FLV files as well, so users can preview their edited files before exporting them into the final format of their choice.

Các loại file được mở bởi Moyea FLV Editor Lite

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Moyea FLV Editor Lite có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FLVMFT

Download Moyea FLV Editor Lite

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *