Multi-Tech Cover Page Generator

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Multi-Tech Cover Page Generator - NA

Phần mềm Multi-Tech Cover Page Generator

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Multi-Tech Cover Page Generator là phần mềm gì?

Multi-Tech Cover Page Generator là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Multi-Tech Cover Page Generator là Version NA (cập nhật NA)

Các Multitech Cover Page Generator là một tiện ích có thể được tìm thấy trong một trong những sản phẩm của công ty: các FaxFinder, mà là một máy chủ fax. do đó Cover Page Generator không phải là một sản phẩm được mua riêng từ công ty nhưng một mà đi kèm với một trong những sản phẩm thực tế Multitech của. Cover Page Generator có thể truy cập thông qua các phần mềm FaxFinder Fax khách hàng thông qua lệnh “Chỉnh sửa Cover Page Template” dưới nút “Edit” trên thanh công cụ của chương trình chính. Lựa chọn tùy chọn đó sẽ mang đến Page Generator, mà thực sự chỉ là một chương trình chỉnh sửa cho phép người dùng chỉnh sửa các mẫu trang bìa hoặc tạo phong cách trang bìa hoàn toàn mới cho fax. Các biên tập viên cho phép người dùng thêm các đối tượng sau đây để trang bìa của họ: hình ảnh, văn bản tĩnh, văn bản hiện trường, hilites, đường nét, hình chữ nhật, elip, và các đối tượng điền. Nó cũng cho phép người dùng tạo ra các mẫu mà đã tự động mục, ví dụ lĩnh vực người gửi, mà được tự động điền vào với tên người gửi khi fax. Người dùng có thể xem trước bìa thành của họ trên màn hình và cũng có thể in chúng. Tuy nhiên, Multitech đã thông báo rằng người dùng in bìa của họ để thử nghiệm trên (cũng-bao gồm) Tiff Viewer thay vì Cover Page Generator riêng của mình.

What is Multi-Tech Cover Page Generator?

The Multitech Cover Page Generator is a utility that can be found in one of the company’s products: the FaxFinder, which is a fax server. The Cover Page Generator is therefore not a product to be purchased separately from the company but one that comes with one of Multitech’s actual products. The Cover Page Generator is accessible through the FaxFinder Fax Client Software through the “Edit Cover Page Template” command under the “Edit” button on the main program’s toolbar. Selecting that option will bring up the Page Generator, which is really just an editing program that lets the user modify cover page templates or create entirely new cover page styles for faxes. The editor allows users to add the following objects to their cover pages: images, static text, field text, hilites, lines, rectangles, ellipses, and filled objects. It also allows users to create templates that have automated entries, e.g. the Sender field, which is automatically filled in with the sender’s name when faxing. Users can preview their finished covers on the screen and can also print them. However, Multitech has advised that users print their covers for testing on the (also-included) Tiff Viewer instead of Cover Page Generator itself.

Các loại file được mở bởi Multi-Tech Cover Page Generator

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Multi-Tech Cover Page Generator có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CPG

Download Multi-Tech Cover Page Generator

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *