MultiPar

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MultiPar - NA

Phần mềm MultiPar

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MultiPar là phần mềm gì?

MultiPar là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MultiPar là Version NA (cập nhật NA)

MultiPar là một chương trình dành cho những người muốn sử dụng PAR công nghệ-PAR đề cập đến bất kỳ của các thế hệ của công nghệ lưu trữ chẵn lẻ, đó là hữu ích cho những ai muốn thực hiện các hoạt động như xác minh checksum hoặc sửa chữa tham nhũng. Trong khi mục đích nêu ban đầu cho việc phát triển hệ thống này là cải thiện Usenet chia sẻ tập tin cậy, nó đã trở thành một đi-đến chương trình cho tất cả các loại hoạt động bảo vệ dữ liệu và phục hồi mà đối phó với việc bảo vệ hoặc cứu rỗi của dữ liệu từ chút thối và tương tự gây tổn hại hình thức dữ liệu kỹ thuật số corruption.MultiPar do đó có thể được sử dụng cho các mục đích như vậy. Nó cũng cung cấp cho người dùng với một số tính năng phụ trợ hữu ích mà làm cho dữ liệu bảo vệ và phục hồi dễ dàng hơn: Hỗ trợ Unicode, ví dụ, cũng như khả năng batch scripting. Chương trình này cũng tạo ra các file phục hồi nhỏ hơn so với hầu hết các đối tác của mình và người sử dụng cung cấp khả năng xem các file và thư mục trong một cây thư mục để điều hướng nhanh chóng. MultiPar tương thích hoàn toàn với hệ điều hành Windows và có thể sử dụng miễn phí. Tuy nhiên, vì nó được thiết kế ban đầu cho x86 kiến ​​trúc, đảm bảo hoạt động tối ưu trên x64 hệ thống sẽ yêu cầu người dùng cài đặt hệ điều hành để chạy trên chế độ tương thích đầu tiên.

What is MultiPar?

MultiPar is a program for those who want to use PAR technology—PAR refers to any of the generations of parity archive tech, which is useful for those who want to perform such operations as checksum verifications or corruption repair. While the original stated intention for developing this system was to improve Usenet file sharing dependability, it has since become a go-to program for all sorts of data protection and recovery operations that deal with the safeguarding or salvation of data from bit rot and similarly damaging forms of digital data corruption.MultiPar can thus be used for such purposes. It also supplies users with some useful ancillary features that make data safeguarding and recovery easier: Unicode support, for instance, as well as batch scripting capabilities. The program also generates smaller recovery files than most of its counterparts and supplies users the ability to view files and folders in a directory tree for quick navigation. MultiPar is compatible solely with Windows operating systems and is usable at no cost. However, since it was originally designed for x86 architectures, assuring optimal operation on x64 systems will require the user to set the OS to run on compatibility mode first.

Các loại file được mở bởi MultiPar

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MultiPar có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) P01P02P03P04P05P06P07P08P09PARPAR2

Download MultiPar

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *