MultiTerm

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MultiTerm - NA

Phần mềm MultiTerm

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MultiTerm là phần mềm gì?

MultiTerm là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MultiTerm là Version NA (cập nhật NA)

MultiTerm là một chương trình được phát triển bởi Trados GmbH để cung cấp cho người dùng với một tiện ích quản lý thuật ngữ chạy trên hệ thống Windows. MultiTerm, hoặc SDL MultiTerm, là ứng dụng termbase đó lưu trữ tất cả các thuật ngữ của người dùng sử dụng để dịch. Phần mềm này có thể đi kèm với SDL Trados, một bộ quản lý dịch thuật, hoặc như một ứng dụng độc lập. Là một phần của bộ ứng dụng dịch thuật, người dùng có thể chỉnh sửa các mục từ MultiTerm termbase trực tiếp từ cửa sổ dịch Trados Studio. Là một ứng dụng độc lập, chỉnh sửa và bổ sung từ ngữ vào cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua giao diện người dùng của chương trình. Chương trình cũng có tính năng Hitlist, một công cụ tìm kiếm đó là hoàn toàn tùy biến. Người dùng có thể lựa chọn để hiển thị các thuật ngữ được tìm kiếm, cũng như thông tin liên quan khác về các thuật ngữ, ví dụ: từ đồng nghĩa, mô tả hoặc dịch của nó. Người dùng cũng có thể thêm hình ảnh tương ứng với từng kỳ hạn, để cung cấp một hình dung của thuật ngữ. MultiTerm yêu cầu Windows XP hoặc Vista, cũng như trình duyệt Internet Explorer 7 hoặc cao hơn, để chạy đúng.

What is MultiTerm?

MultiTerm is a program developed by Trados GmbH to provide users with a terminology management utility that run on Windows systems. MultiTerm, or SDL MultiTerm, is the termbase application that stores all of the user’s terminologies used for translation. The software may come bundled with SDL Trados, a translation management suite, or as a standalone application. As part of the translation suite, users are able to edit entries from the MultiTerm termbase directly from the translation window of Trados Studio. As a standalone application, editing and adding of terms into the database is done through the program’s user interface. The program also features Hitlist, a search tool that is fully customizable. Users can opt to display the term being searched for, as well as other related information about the term, i.e. synonym, description or its translation. Users can also add images that correspond with each term, to provide a visualization of the terminology. MultiTerm requires Windows XP or Vista, as well as Internet Explorer 7 or higher, in order to run properly.

Các loại file được mở bởi MultiTerm

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MultiTerm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) XDP

Download MultiTerm

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *