Muse

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Muse - NA

Phần mềm Muse

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Muse là phần mềm gì?

Muse là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Muse là Version NA (cập nhật NA)

Adobe Muse CC là một nhà thiết kế trang web với chức năng đặc biệt để nhanh chóng tạo ra đầy đủ các trang web điện thoại di động đã sẵn sàng, dễ dàng truyền thông xã hội trang web liên kết đến các trang web, các ứng dụng SEO, và add-ons từ Creative Cloud. Muse có tất cả các yếu tố cơ bản cần thiết để thiết kế các trang trên Web, từ các tiện ích tạo sitemap để vượt qua trình duyệt mã hóa để tương thích tối ưu. Chương trình cũng có tính năng một người quản lý tài sản để giữ các tab trên nội dung như hình ảnh và tối ưu hóa hình ảnh tự động. Nó cũng cho phép người dùng tạo ra các trang web kiểm tra trước khi xuất bản cuối cùng thông qua dịch vụ lưu trữ-tính năng này của Adobe là đặc biệt hữu ích cho những người đang xây dựng trang web cho người khác như một doanh nghiệp và những người muốn đầu vào của khách hàng trên các trang web trước khi thực hiện chúng công cộng. Muse đã áp dụng ngày càng nhiều tính năng với mỗi bản phát hành. Ví dụ, Release 2 đưa nó chuyển hướng tự động tạo ra và cải thiện FTP site xuất khẩu trong khi phiên bản 3 mang vào các công cụ cho bố cục trang web di động. Phiên bản mới nhất đã bổ sung khả năng chỉnh sửa hoặc cập nhật thẳng trang web từ trình duyệt, tùy biến trong không gian làm việc và một revamp đến giao diện và hoạt động đó mang nó gần gũi hơn với các sản phẩm cổ điển của Adobe.

What is Muse?

Adobe Muse CC is a website designer with special functionalities for quickly creating fully mobile-ready websites, easy social media site linking to Web pages, SEO applications, and add-ons from Creative Cloud. Muse has all the basic elements needed to design pages for the Web, from sitemap creation utilities to cross-browser coding for optimal compatibility. The program also features an asset manager for keeping tabs on content like images and an automated image optimizer. It also allows users to create test websites before final publication through Adobe’s hosting service-this feature is particularly useful to those who are building sites for others as a business and who want client input on the sites before making them public. Muse has adopted more and more features with every release. For instance, Release 2 gave it automatically generated navigation and improved FTP site exporting while Release 3 brought on tools for mobile site layouts. The latest edition has added the ability to edit or update a site straight from the browser, customizability in the workspace and a revamp to the interface and operation that brings it closer to classic Adobe products.

Các loại file được mở bởi Muse

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Muse có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MUIMUSE

Download Muse

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *