Music Ace Player

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Music Ace Player - NA

Phần mềm Music Ace Player

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Music Ace Player là phần mềm gì?

Music Ace Player là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Music Ace Player là Version NA (cập nhật NA)

Âm nhạc Ace chơi Harmonic Vision là một công cụ học tập cho sinh viên âm nhạc được thiết kế với chức năng như một thuốc hỗ trợ cho bất cứ điều gì giáo dục âm nhạc truyền thống mà họ đã có thể nhận được. Được thiết kế cho việc tự học và có nghĩa là cho học sinh ở mọi lứa tuổi, chương trình bao gồm các nền tảng của sự giám hộ âm nhạc, từ giới thiệu các nhân viên và bàn phím để dạy học sinh về sự hài hòa. Có 36 bài học tất cả trong tất cả trong phần mềm, và sinh viên có thể đi theo nhịp độ riêng của mình khi chiếm mỗi lesson.One các nguồn lực của chương trình để tạo điều kiện cho học phí là bao gồm của trò chơi. trò chơi học tập có sẵn cho mỗi bài học và giúp kích thích học sinh quan tâm cũng như thưởng thức ngay cả khi khuyến khích duy trì và hiểu biết về khái niệm đang được giảng dạy. Ngoài ra còn có một doodle nhạc hoặc đầu pad dành cho sinh viên để sử dụng trong việc đưa cùng tác phẩm đầu tiên của họ, một loại bàn phím ảo và thiết bị ghi bàn cho nhà soạn nhạc người mới. Cuối cùng, phần mềm cung cấp theo dõi sự tiến bộ học sinh thông qua tất cả các bài học và các trò chơi của mình để giáo viên hoặc sinh viên có thể tự mình giữ các tab trên tiến trình: chương trình cũng có thể theo dõi sự tiến bộ nhiều hơn một học sinh.

What is Music Ace Player?

Harmonic Vision’s Music Ace Player is a learning tool for music students that are intended to function as an adjunct to whatever traditional musical education they may already be getting. Designed for self-study and meant for pupils of all ages, the program covers the foundations of musical tutelage, from introducing the staff and keyboard to teaching students about harmony. There are 36 lessons all in all within the software, and students can go at their own pace when taking up each lesson.One of the program’s resources for facilitating tuition is its inclusion of games. Learning games are available for each lesson and help stimulate student interest as well as enjoyment even while encouraging retention and comprehension of the concept being taught. There is also a musical doodle or scratch pad for students to use in putting together their first compositions, a sort of virtual keyboard and scoring device for novice composers. Finally, the software provides student progress tracking through all of its lessons and games so that teachers or the students themselves can keep tabs on progress: the program can also track more than one student’s progress.

Các loại file được mở bởi Music Ace Player

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Music Ace Player có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) JBXSNG

Download Music Ace Player

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *