Music Creator

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Music Creator - NA

Phần mềm Music Creator

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Music Creator là phần mềm gì?

Music Creator là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Music Creator là Version NA (cập nhật NA)

Cài đặt phần mềm Music Creator cung cấp cho người dùng một bộ các ứng dụng mà sẽ cho phép họ tạo / nhạc soạn trực tiếp từ máy tính để bàn Windows PC của họ. Phần mềm này chỉ tương thích với Windows XP Service Pack 3, Windows Vista Service Pack 2 và Windows 7 Service Pack 1. Đối với Vista và 7, phần mềm hỗ trợ cả 32-bit và 64-bit platforms.The sử dụng cũng được thông báo rằng để tải QuickTime tập tin thông qua các cầu thủ, QuickTime 7 hoặc nhu cầu cao hơn để được cài đặt trên hệ thống. Ngoài ra, để cài đặt phần mềm, người dùng sẽ cần một ổ đĩa DVD, như các phần mềm được cung cấp ở định dạng DVD only.Music Creator cung cấp cho người dùng một DAW máy trạm âm thanh kỹ thuật số), tích hợp với các tiện ích khác nhau mà có thể giúp họ bắt đầu với dự án của họ . Người dùng không quen thuộc nào, với bước-by-step quá trình tạo âm nhạc thông qua một DAW được cung cấp cùng với Song Kits Xây dựng. Những bộ bao gồm hơn một nghìn instrumentations trước khi ghi rằng cho phép trộn ngay lập tức và pha trộn. Cũng bao gồm là dự án mẫu, mà người dùng có thể tùy chỉnh để tạo ra hỗn hợp âm thanh; Presets trình duyệt, trong đó bao gồm các vòng trước khi ghi; và cải biên nhạc, để sắp xếp các trình tự của các bài hát bởi người sử dụng từ các tiện ích Project Templates chọn.

What is Music Creator?

Installing the software Music Creator provides the user with a suite of applications that will allow them to create/compose music straight from their Windows PC desktop. The software is compatible only with Windows XP Service Pack 3, Windows Vista Service Pack 2 and Windows 7 Service Pack 1. For Vista and 7, the software supports both 32-bit and 64-bit platforms.The user is also advised that to load QuickTime files through the player, QuickTime 7 or higher needs to be installed on the system. Also, to install the software, users will need a DVD drive, as the software is provided in DVD format only.Music Creator provides the user with a digital audio workstation DAW), integrated with various utilities that can help them get started with their project. Users who are not familiar yet, with the step-by-step process of creating music through a DAW are provided with Song Construction Kits. These kits include more than one thousand pre-recorded instrumentations that allow for instant mixing and blending. Also included are Project Templates, which the user can customize to create sound mixes; Browser Presets, which include pre-recorded loops; and a music arranger, for arranging the sequence of the tracks selected by the user from the Project Templates utility.

Các loại file được mở bởi Music Creator

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Music Creator có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BUNCALCWBCWPCWTMFFMIDMIDIOMFSETSMFTPLWRK

Download Music Creator

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *