MyMemories Photobook Studio

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MyMemories Photobook Studio - NA

Phần mềm MyMemories Photobook Studio

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MyMemories Photobook Studio là phần mềm gì?

MyMemories Photobook Studio là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MyMemories Photobook Studio là Version NA (cập nhật NA)

Các MyMemories Photobook Studio là một chương trình mà MyMemories đã ngưng. Tuy nhiên, một bài đánh giá nhanh tính năng của nó nên rung chuông cho người dùng phần mềm MyMemories Suite của thương hiệu. Điều này là do việc áp dụng MyMemories Photobook Studio là một trong những tiền chất của Suite: nó đã bị dừng vì nó-cùng với một số MyMemories khác các ứng dụng đã được đưa vào Suite thay vào đó, mà phục vụ như là một tất cả-trong giải pháp cho quản lý ảnh và scrapbooking.

What is MyMemories Photobook Studio?

The MyMemories Photobook Studio is a program that MyMemories has already discontinued. However, a quick review of its features should ring a bell for users of the brand’s MyMemories Suite software. This is because the MyMemories Photobook Studio application was one of the precursors of Suite: it was discontinued because it—along with some other MyMemories applications—were incorporated into Suite instead, which served as an all-in solution for photo management and scrapbooking.

Các loại file được mở bởi MyMemories Photobook Studio

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MyMemories Photobook Studio có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MMB

Download MyMemories Photobook Studio

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *