Norton HSPlayer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Norton HSPlayer - NA

Phần mềm Norton HSPlayer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Norton HSPlayer là phần mềm gì?

Norton HSPlayer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Norton HSPlayer là Version NA (cập nhật NA)

Norton cao cấp Dịch vụ & One-Click Support Player, phổ biến được gọi là hsplayer.exe, là một thành phần của gói Norton Internet Security (NIS) và là có liên quan nhất với bản cập nhật của bộ ứng dụng Norton thông qua Internet. Dịch vụ này tìm kiếm thông qua các máy chủ Norton với bản cập nhật và bản vá lỗi cho các ứng dụng được cài đặt trong các gói Internet Security, và nếu có, sẽ thông báo cho họ (tùy thuộc vào cấu hình cập nhật tự động của người sử dụng), hoặc tải và cài đặt chúng. Các lỗi phổ biến nhất cho dịch vụ này là khi hsplayer.exe cố gắng kết nối với Internet nhưng không thể, chủ yếu là do người sử dụng của tường lửa chặn truy cập của nó. Để làm việc xung quanh này, một ngoại lệ cho hsplayer.exe phải được bao gồm trong ngoại lệ của tường lửa list.The Norton Internet Security giữ thị phần lớn nhất trong danh sách phần mềm bảo mật bán lẻ, tự hào về một thị phần 61% trong lĩnh vực này. Bộ Internet Security tính năng bảo vệ phần mềm độc hại sử dụng công nghệ tự động tiên tiến và chữ ký virus, và bao gồm các tính năng như phần mềm tường lửa, chống lừa đảo các biện pháp bảo vệ và e-mail. Toàn diện hơn so với các dòng Norton Anti-Virus, phiên bản mới hơn của nó cũng chạy nhanh hơn với bộ nhớ tối thiểu, để đáp ứng với các sản phẩm trước đây của Norton làm chậm máy tính rất nhiều.

What is Norton HSPlayer?

The Norton Premium Services & One-Click Support Player, more popularly known as hsplayer.exe, is a component of the Norton Internet Security (NIS) package and is most concerned with the update of the Norton suite through the Internet. This service searches through the Norton servers with updates and patches for the installed applications in the Internet Security package, and if there are, notifies them (depending on the automatic update configuration of the user), or downloads and installs them. The most common error for this service is that when hsplayer.exe tries to connect to the Internet but couldn’t, mostly because of the user’s firewall blocking its access. To work around this, an exception for hsplayer.exe must be included in the firewall’s exception list.The Norton Internet Security holds the largest market share in the retail security software list, boasting about a 61% market share in this field. The Internet Security suite features malware protection using advanced heuristics and virus signatures, and includes such features as software firewall, anti-phishing measures and e-mail protection. More comprehensive than the Norton Anti-Virus line, its newer versions also run faster with minimal memory footprint, in response to Norton’s previous products slowing the computer greatly.

Các loại file được mở bởi Norton HSPlayer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Norton HSPlayer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Norton HSPlayer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *