MYOB AccountRight

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MYOB AccountRight - NA

Phần mềm MYOB AccountRight

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MYOB AccountRight là phần mềm gì?

MYOB AccountRight là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MYOB AccountRight là Version NA (cập nhật NA)

Phát triển bởi MYOB, AccountRight Live là một phần mềm kế toán phổ biến tại Úc do hiệu quả của nó trong việc quản lý kinh doanh. Phần mềm này cho phép người dùng quản lý khách hàng và nhà cung cấp một cách dễ dàng. Nó cũng được phát triển để giúp các doanh nghiệp sử dụng đầu óc theo dõi cổ phiếu của họ, giám sát các sản phẩm trong nhu cầu và tạo ra một báo cáo chi tiết. Họ có thể truy cập vào tài khoản của họ và các giao dịch ngân hàng thực hiện thông qua một máy tính được kết nối với internet. Ngoài ra, các tài khoản có thể được quản lý thông qua Cloud và làm cho một bản sao lưu trên máy tính. AccountRight Live cũng có thể được quản lý bởi nhiều người dùng cùng lúc ở bất cứ nơi nào. Hơn nữa, phát hành hoá đơn, làm báo giá và quy trình bán hàng khác có thể được thực hiện dễ dàng trong AccountRight chừng nào người dùng được kết nối với một mạng Internet. AccountRight chạy trực tiếp trên hệ điều hành Windows tốt nhất trong Windows 8, Windows 7, Windows Vista Ultimate SP2 (32bit only), Windows XP Professional SP3 (32bit) và Windows Server 2008. Do tính năng khổng lồ của nó về mặt quản lý kinh doanh, AccountRight sống đòi hỏi thông số kỹ thuật cao để hoạt động một cách chính xác. Nó cần một 2 - 4GB RAM, 2GB không gian đĩa cứng, độ phân giải màn hình tối thiểu 1024x768, (32bit màu) và một ổ đĩa CD ROM. Một kết nối internet nhanh cũng là một trong những yêu cầu chính của phần mềm AccountRight bởi vì tất cả các giao dịch, công ty tập tin xác nhận và bán hàng có trụ sở tại internet.

What is MYOB AccountRight?

Developed by MYOB, AccountRight Live is an accounting software popular in Australia due to its effectiveness in business management. This software enables the user to manage customers and suppliers easily. It is also developed to help the business minded users monitor their stocks, monitor the in-demand products and produce a detailed report. They can access their accounts and make banking transactions through a PC that is connected to the internet. Apart from this, accounts can be managed through Cloud and makes a backup on the computer. AccountRight Live can also be managed by multiple users at the same time at any place. Moreover, issuing invoices, making quotations and other sales processes can be done easily in AccountRight as long as the user is connected to an internet. AccountRight Live runs on Windows operating system preferably in Windows 8, Windows 7, Windows Vista Ultimate SP2 (32bit only), Windows XP Professional SP3 (32bit) and Windows Server 2008. Due to its massive features in terms of business management, AccountRight Live requires high specifications to operate accurately. It needs a 2 - 4GB RAM, 2GB hard disk space, a screen resolution of at least 1024x768, (32bit color) and a CD ROM drive. A fast internet connection is also one of the main requirements of the AccountRight software because all of its transactions, company file confirmations and sales are based in the internet.

Các loại file được mở bởi MYOB AccountRight

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MYOB AccountRight có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MYOX

Download MYOB AccountRight

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *