MYRIAD 3D Reader

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MYRIAD 3D Reader - NA

Phần mềm MYRIAD 3D Reader

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MYRIAD 3D Reader là phần mềm gì?

MYRIAD 3D Reader là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MYRIAD 3D Reader là Version NA (cập nhật NA)

Các Myriad 3D Reader là một chương trình có khả năng xem hầu hết các định dạng tập tin 3D. Nó cũng có thể xem các định dạng tập tin 2D và được thiết kế để trở thành một giải pháp cho việc phân phối tập tin CAD cho những người không có chỉnh sửa quyền cho các tập tin gốc. Chương trình sẽ mở các định dạng như TIFF, VRML, STEP, và IGES và có khả năng xem các tập tin được tạo ra trên AutoCAD, Autodesk Inventor, MicroStation, Pro / E Wildfire, và Solid Edge. Người xem có tất cả các điều khiển thông thường cho các thao tác điểm của ông về các đối tượng bên trong file CAD được đọc, từ phóng to xoay ảnh để xem góc thay thế. Người sử dụng cũng có thể in các tập tin mở với chương trình và có thể xuất chúng sang các định dạng khác, bao gồm PDF, DWF, và 3DF. Cuối cùng trong số này là một định dạng tập tin nén mà người dùng có thể sử dụng như là định dạng phân phối chính của họ cho hiệu quả, cho khả năng tải nhanh hơn lossless hoặc không nén formats.The Myriad 3D đọc cho phép người dùng nhập vào ghi chú cho các tập tin mà họ đang xem, nhưng giữ lại tất cả các thuộc tính hình ảnh như họ, nếu không. Nó cũng có khả năng đọc dữ liệu quyền tập tin.

What is MYRIAD 3D Reader?

The Myriad 3D Reader is a program capable of viewing majority of 3D file formats. It can also view 2D file formats and is intended to be a solution for CAD file distribution to those who do not have editing permissions for the original file. The program will open formats such as TIFF, VRML, STEP, and IGES and is capable of viewing files created on AutoCAD, Autodesk Inventor, MicroStation, Pro/E Wildfire, and Solid Edge. The viewer has all the usual controls for manipulating his view of the object within the CAD file being read, from zooming in to rotating the image for alternative angle views. Users can also print files opened with the program and can export them to other formats, including PDF, DWF, and 3DF. The last of these is a compressed file format that users can employ as their primary distribution format for efficiency, given its ability to load more quickly than lossless or uncompressed formats.The Myriad 3D Reader permits users to enter notes for files that they are viewing, but retains all image properties as they are, otherwise. It also has the ability to read file rights data.

Các loại file được mở bởi MYRIAD 3D Reader

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MYRIAD 3D Reader có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 3DFISF

Download MYRIAD 3D Reader

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *