MyScribe

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MyScribe - NA

Phần mềm MyScribe

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MyScribe là phần mềm gì?

MyScribe là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MyScribe là Version NA (cập nhật NA)

MyScribe, hoặc MyScribe Reader, là một ứng dụng máy tính để bàn từ Caf Scribe cho phép người dùng tải về, sắp xếp, và đọc sách giáo khoa từ các trường đại học và trường học mà vấn đề e-sách giáo khoa. Những sách giáo khoa có thể cho thuê (đúng thời hạn mượn), hoặc mua; trong cả hai trường hợp, MyScribe có một khả năng đặc biệt quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) cung cấp cho người dùng một thời gian thử nghiệm hạn chế của sách giáo khoa mà một trường đại học đã ban hành, mà thường có sẵn để tải về trên trang web tương ứng của họ. Giống như đọc sách điện tử tiêu chuẩn, MyScribe có nhiều tính năng chú thích. Sinh viên và độc giả có thể đánh dấu và đoạn nổi bật trong sách giáo khoa của họ, chẳng hạn như viết nguệch ngoạc bên lề cho các ghi chú bổ sung. Những ghi chú và đánh dấu không được lưu trong sách giáo khoa, mà đúng hơn là trong một dịch vụ đám mây trực tuyến, cho phép các tác giả lưu ý để truy cập chúng ở một thiết bị khác, chẳng hạn như một máy tính hoặc một chiếc iPad hoặc máy tính bảng. MyScribe có thể cài đặt lên đến ba trường hợp của sách giáo khoa được chia sẻ giữa các thiết bị và có thể làm việc trên một máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay. MyScribe cũng là hoàn toàn di động; người dùng có thể sao chép các phần mềm trên ổ đĩa flash USB của họ và có thể chạy ngay từ nó mà không cần phải được cài đặt. Các sách giáo khoa sau đó có thể được truy cập bất cứ nơi nào có là một ứng dụng MyScribe Reader.

What is MyScribe?

MyScribe, or MyScribe Reader, is a desktop application from Caf� Scribe that allows users to download, sort, and read textbooks from universities and schools that issue e-textbooks. These textbooks may be for lease (on borrowed time), or purchased; in either case, MyScribe has a special digital rights management (DRM) capability that provide users a time-limited trial of textbooks that a university has issued, which is usually available for download on their respective websites. Like standard e-book readers, MyScribe has annotation features. Students and readers can mark and highlight passages in their textbooks, such as scribbling in the margins for additional notes. These notes and markups do not get saved in the textbook, but rather in an online cloud service, enabling the note authors to access them at another device, such as a computer or an iPad or a tablet. MyScribe can install up to three instances of textbooks shared among devices and can work on a desktop or a laptop. MyScribe is also fully portable; users can copy the software on their USB flash drives and can run right from it without needing to be installed. The textbooks can then be accessed anywhere there is a MyScribe Reader application.

Các loại file được mở bởi MyScribe

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MyScribe có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SBOOK

Download MyScribe

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *