MyScript Notes

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MyScript Notes - NA

Phần mềm MyScript Notes

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MyScript Notes là phần mềm gì?

MyScript Notes là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MyScript Notes là Version NA (cập nhật NA)

MyScript Ghi chú Mobile là phiên bản tablet của phần mềm chữ viết tay kỹ thuật số MyScript. Người sử dụng chương trình có thể tạo ghi chú viết tay thông qua đầu vào cảm ứng hoặc bút stylus-điều kiện thuận lợi trên màn hình của họ, như các phần mềm có khả năng nhận dạng ký tự và chuyển đổi kịch bản viết tay thành văn bản kỹ thuật số. Phần mềm này cũng cho phép người dùng tạo ra nội dung khác bằng cách sử dụng mực kỹ thuật số trên màn hình: ví dụ, người dùng có thể thêm scribbles và các bản vẽ khác để các ghi chú văn bản họ đã tạo ra. Tiện ích cũng cho phép chèn nội dung, ví dụ người dùng có thể sao chép một bức ảnh để chèn vào ghi chép của mình. Và kể từ khi mực là ở định dạng vector, thay đổi kích thước ghi chú không dẫn đến việc mất quality.Besides là tương thích với các kịch bản bảng chữ cái dựa trên, chương trình thực sự có thể nhận biết và làm việc với các hình thức khác của văn bản. Ví dụ, có hỗ trợ đầy đủ cho các kịch bản tiếng Ả Rập, cũng như cho logograms như những người sử dụng ở Trung Quốc và các kịch bản của Nhật Bản. Tuy nhiên, nó không phải là hoàn toàn tương thích với các biểu thức toán học và các công thức: trong khi người dùng iOS có thể viết chúng ra bằng cách sử dụng các phần mềm, những người có tablet chạy hệ điều hành khác nhau sẽ không có khả năng, vì vậy Android và hệ điều hành Windows viên không thể sử dụng chương trình để lưu ý toán học -đang lấy.

What is MyScript Notes?

MyScript Notes Mobile is the tablet version of the MyScript digital handwriting software. Users of the program can create notes through touch- or stylus-facilitated handwritten input on their screens, as the software is capable of recognizing characters and converting the handwritten script into a digital text. The software also allows users to create other content using the digital ink on-screen: for instance, users can add scribbles and other drawings to the text notes they have created. The utility also allows content insertion, e.g. a user can copy a photo for insertion into his notes. And since the ink is in vector format, resizing notes does not result in loss of quality.Besides being compatible with alphabet-based scripts, the program can actually recognize and work with other forms of writing. For instance, there is full support for Arabic scripts, as well as for logograms such as those used in Chinese and Japanese scripts. However, it is not fully compatible with mathematical expressions and formulas: while iOS users can write them down using the software, those whose tablets run different operating systems will not be able to, so Android and Windows OS tablets cannot use the program for mathematical note-taking.

Các loại file được mở bởi MyScript Notes

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MyScript Notes có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NOTES

Download MyScript Notes

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *