Nero MediaHome

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Nero MediaHome - NA

Phần mềm Nero MediaHome

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Nero MediaHome là phần mềm gì?

Nero MediaHome là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Nero MediaHome là Version NA (cập nhật NA)

Nero MediaHome là một trạm kiểm soát phương tiện truyền thông tích hợp và trung tâm cho máy tính, mà mục đích chính là để chạy các file media (âm thanh, video và hình ảnh tĩnh) từ máy tính nó được cài đặt trên các máy tính hoặc các thiết bị kết nối với cùng một mạng khác. Một dòng theo cách này có nghĩa rằng phương tiện truyền thông như vậy có thể được xem bởi những người dùng khác trong cùng mạng - ví dụ trong cùng một ngôi nhà, hoặc trong cùng một văn phòng, nối với nhau bằng một mạng LAN hoặc cơ sở hạ tầng tương tự - cùng một lúc, như thể họ đang trực tuyến nội dung từ trên mạng.

What is Nero MediaHome?

Nero MediaHome is an integrated and central media control station for the PC, whose main purpose is to stream media (audio, video, and still images) from the computer it is installed on to other computers or devices connected to the same network. A stream in this way means that such media can be viewed by other users in that same network – for example in the same house, or in the same office, connected by a LAN or a similar infrastructure – simultaneously, as if they were streaming content from the Internet.

Các loại file được mở bởi Nero MediaHome

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Nero MediaHome có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AACAVIBMPDIVXDVFLACFLVGIFJPEJPEGJPGLJPM1VM2PM2TM2TSM2VM4AM4VMJPEGMKAMKVMMVMODMOVMP2VMP4MPEMPEGMPGMPV2MTSOGAOGGPNGTIFTIFFTODTRPTS

Download Nero MediaHome

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *