Nero Micro

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Nero Micro - NA

Phần mềm Nero Micro

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Nero Micro là phần mềm gì?

Nero Micro là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Nero Micro là Version NA (cập nhật NA)

Nero Micro là một phiên bản rút gọn của Nero Burning Rom. Nero Micro chỉ chứa Nero Burning ROM với VideoCD Hỗ trợ và MauSau Audio Plug-ins, và Nero Express. hệ điều hành bao gồm Windows Vista, và Windows XP. Còn có một cài đặt tùy chỉnh có sẵn được gọi là Nero Micro. Nó chỉ cài đặt Nero Burning ROM và Nero Express.

What is Nero Micro?

Nero Micro is a stripped down version of Nero Burning Rom. Nero Micro only contains Nero Burning ROM with VideoCD Support and MauSau Audio Plug-ins, and Nero Express. Operating systems include Windows Vista, and Windows XP. There is another customized installer that is available which is called Nero Micro. It only installs Nero Burning ROM and Nero Express.

Các loại file được mở bởi Nero Micro

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Nero Micro có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Nero Micro

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *