Nero StartSmart

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Nero StartSmart - NA

Phần mềm Nero StartSmart

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Nero StartSmart là phần mềm gì?

Nero StartSmart là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Nero StartSmart là Version NA (cập nhật NA)

Nero StartSmart là trung tâm tập trung của bộ ứng dụng đa phương tiện Nero các ứng dụng, trong đó chủ yếu tập trung vào việc chuyển nội dung sang, từ, và với vật lý đĩa phương tiện lưu trữ (chẳng hạn như từ đĩa CD và DVD). Các tính năng chính của StartSmart là nó kéo lại với nhau tất cả các ứng dụng Nero cài đặt trong máy tính của bạn trong một vị trí trung tâm, do đó bạn có thể khởi chạy chúng khi cần thiết tại một địa điểm thuận tiện.

What is Nero StartSmart?

Nero StartSmart is the centralized hub of the Nero multimedia suite of applications, which are primarily focused on transferring content to, from, and with physical storage media discs (such as from CDs and DVDs). The main feature of StartSmart is that it pulls together all Nero applications installed in your computer in one central location so you can launch them as needed in one convenient location.

Các loại file được mở bởi Nero StartSmart

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Nero StartSmart có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ISONRG

Download Nero StartSmart

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *