.NET Framework

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download .NET Framework - NA

Phần mềm .NET Framework

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

.NET Framework là phần mềm gì?

.NET Framework là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của .NET Framework là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft .NET Framework (dot-net) là một công nghệ nền tảng thiết yếu dùng để cung cấp các công cụ cho các nhà phát triển để tạo ra web và các ứng dụng mạng và các dịch vụ web phân phối; cho người tiêu dùng trung bình, Microsoft .NET Framework thường được sử dụng như một yêu cầu cho các ứng dụng hoặc một số chương trình, đặc biệt là việc sử dụng Internet hoặc các công nghệ mạng khác (như với những người cần đồng bộ hóa liên tục qua mạng). Khi một phiên bản tương thích của .NET Framework không tìm thấy cài đặt trên máy tính của người dùng, việc cài đặt sẽ nhắc nhở người dùng để cài đặt nó đầu tiên, nếu không thì chương trình có thể không run.In thuật ngữ nói chuyện đơn giản, .NET Framework là một tập hợp các compile- và thư viện thời gian chạy để tạo, chạy và quản lý các chương trình mà sử dụng một ngôn ngữ phù hợp với CLS (Common Language Specification). .NET Framework về cơ bản bao gồm Common Language Runtime và .NET Framework Class Library; đầu tiên là một ứng dụng máy ảo của nền tảng chạy tất cả các mã trong một sắp xếp của một môi trường phần mềm. Thứ hai là các thư viện, một bộ sưu tập khổng lồ của mã ngôn ngữ độc lập. Thông thường, các chương trình cho nền tảng Windows được kết hợp với .NET Framework cộng mã nguồn của phần mềm, sau đó có thể được hiểu như một ứng dụng Windows có thể sử dụng.

What is .NET Framework?

The Microsoft .NET Framework (dot-net) is an essential platform technology used to provide the tools for developers to create web and network applications and distributed web services; for the average consumers, the Microsoft .NET Framework is mostly used as a requirement for certain applications or programs, especially that use the Internet or other networking technologies (as with those that need constant synchronization over a network). When a compatible version of .NET Framework is not found installed on a user’s computer, the installation would prompt the user to install it first, otherwise the program cannot run.In jargon talk simplified, the .NET Framework is a collection of compile- and run-time libraries to create, run, and manage programs that use a language conforming to the CLS (Common Language Specification). The .NET Framework is essentially composed of the Common Language Runtime and the .NET Framework Class Library; the first is the an application virtual machine of the platform that runs all code in a sort of a software environment. The second is the library, a huge collection of language-independent code. Typically, programs for the Windows platform is combined with the .NET Framework plus the software’s source code, which can then be interpreted as a Windows-usable application.

Các loại file được mở bởi .NET Framework

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm .NET Framework có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download .NET Framework

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *