Net Protector

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Net Protector - NA

Phần mềm Net Protector

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Net Protector là phần mềm gì?

Net Protector là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Net Protector là Version NA (cập nhật NA)

Net Protector năm 2013 là một chương trình cung cấp cho công tác bảo vệ người sử dụng virus. Net Protector 2013 tự động làm sạch các file bị nhiễm khi bị nhiễm trùng được phát hiện. Chương trình này cũng phát hiện Adware, Spyware, Riskware, Downloaders, Trojans, Dialers Internet, và các ứng dụng có khả năng không mong muốn khác. Net Protector AntiVirus 2013 là một chương trình cho phép người sử dụng để bảo vệ máy tính của mình chống lại các cuộc tấn công trên mạng, và các mối đe dọa. Chương trình cũng giúp bảo vệ máy tính của người sử dụng từ các cuộc tấn công phần mềm gián điệp khác nhau, và đảm bảo rằng máy tính của mình là khỏe mạnh. Nó cũng có khả năng bảo vệ và sao lưu email của họ.

What is Net Protector?

Net Protector 2013 is a program that gives the user virus protection. Net Protector 2013 automatically cleans infected files when an infection is detected. The program also detects Adware, Spyware, Riskware, Downloaders, Trojans, Internet Dialers, and other potentially unwanted applications. Net Protector AntiVirus 2013 is a program that allows the user to defend his computer against online attacks, and threats. The program also protects users’ PCs from various spyware attacks, and ensures that his computer is healthy. It is also capable of protecting and backing up their email.

Các loại file được mở bởi Net Protector

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Net Protector có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Net Protector

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *