Net Protector Total Internet Security

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Net Protector Total Internet Security - NA

Phần mềm Net Protector Total Internet Security

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Net Protector Total Internet Security là phần mềm gì?

Net Protector Total Internet Security là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Net Protector Total Internet Security là Version NA (cập nhật NA)

Net Protector Tổng Internet Security là một chương trình được phát triển bởi Biz Secure Labs. Chức năng chính của chương trình là để giữ an toàn hệ thống từ các cuộc tấn công độc hại khi nó được kết nối với Internet.It cung cấp một bộ các tiện ích mà có thể chặn virus được biết để tấn công hệ thống khi người dùng đang lướt Web. Nó cảnh báo cho người dùng nếu một trang web chắc chắn rằng họ đang cố gắng truy cập có chứa mã độc hại và / hoặc liên kết. Một phần của các giao thức bảo vệ của nó là để ngăn cấm người dùng nhập các trang web như vậy, trong trường hợp này, người dùng không thể để khởi động trang web. Một thông báo lỗi thường hiển thị, thông báo cho người dùng biết rằng trình duyệt là không thể mở liên kết đến trang web. Ngoài việc cung cấp bảo vệ trực tuyến, chương trình cũng có thể quét đĩa cứng và các phân vùng của máy tính để xác định xem bất kỳ loại virus ẩn có mặt. Thông thường, virus mạnh có khả năng phát hiện bỏ qua bởi một chương trình AV chuẩn. Net Protector Tổng Internet Security quét máy tính cho các mối đe dọa như vậy mà cho đến nay vẫn không bị phát hiện.

What is Net Protector Total Internet Security?

Net Protector Total Internet Security is a program developed by Biz Secure Labs. The program’s primary function is to keep the system safe from malicious attacks while it is connected to the Internet.It provides a set of utilities that can block viruses that are known to attack the system while the user is surfing the Web. It alerts the user if a certain website that they are trying to access contains malicious codes and/or links. Part of its protection protocols is to prohibit the user from entering such websites, in which case, the user is unable to launch the website. An error message usually displays, informing the user that the browser is unable to open the link to the site. Apart from providing online protection, the program is also able to scan the computer’s hard disks and partitions to determine if any hidden viruses are present. Usually, potent viruses have the ability to bypass detection by a standard AV program. Net Protector Total Internet Security scans the computer for such threats that have so far remained undetected.

Các loại file được mở bởi Net Protector Total Internet Security

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Net Protector Total Internet Security có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BKP

Download Net Protector Total Internet Security

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *