netfabb Studio Basic

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download netfabb Studio Basic - NA

Phần mềm netfabb Studio Basic

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

netfabb Studio Basic là phần mềm gì?

netfabb Studio Basic là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của netfabb Studio Basic là Version NA (cập nhật NA)

netfabb Studio Basic hoặc netfabb cơ bản là một khán giả để sử dụng trong các dự án sản xuất phụ gia. sản xuất phụ gia dùng để in ấn 3D, hoặc quá trình hình thành 3D các đối tượng dựa trên thiết kế kỹ thuật số. Do đó, ví dụ, người dùng có thể mở một tập tin với một thiết kế 3D cho một hình cầu đơn giản, và sau đó tạo ra một thực tế, lĩnh vực hữu hình tương ứng với đặc điểm kỹ thuật mà thiết kế chính xác bằng cách gửi các tập tin vào một máy gọi là máy in 3D. Các phần mềm netfabb cơ bản tạo điều kiện cho quá trình sản xuất theo nhiều cách. Thứ nhất, nó cho phép người dùng xem 3D thiết kế của họ. Thứ hai, nó cho phép họ phân tích các phần của thiết kế cũng như làm nguyên thủy chuẩn (như hình cầu, hình khối, vv). Nó có thể chuyển đổi số liệu giữa các đơn vị đo lường khác nhau, sao chép hình ảnh, thực hiện mở rộng quy mô và bản dịch, các đối tượng xoay, và nhiều hơn nữa. Đó là khả năng cung cấp cho người dùng với quan điểm khác nhau của một hình ảnh 3D là tốt, từ lát để xem trong suốt. Nó cũng bao gồm một công cụ trình duyệt cho phép người dùng xem trước hình ảnh 3D trong khi đi qua định dạng tập tin chính files.The gắn liền với phần mềm là STL. tiêu thụ RAM của chương trình là chủ yếu phụ thuộc vào kích thước của tập tin đang được xem.

What is netfabb Studio Basic?

netfabb Studio Basic or netfabb Basic is a viewer for use in additive manufacturing projects. Additive manufacturing refers to 3D printing, or the process of forming 3D objects based on digital designs. Hence, for instance, a user can open a file with a 3D design for a simple sphere, and then produces an actual, tangible sphere corresponding to that precise design’s specification by sending the file to a machine called a 3D printer. The netfabb Basic software facilitates that production process in several ways. First, it allows users to view their 3D designs. Second, it allows them to analyze parts of the design as well as make standard primitives (such as spheres, cubes, etc.). It can convert figures across different units of measurement, copy images, perform scaling and translations, rotate objects, and more. It is capable of providing users with different views of a 3D image as well, from slices to transparent views. It also includes a browsing tool that lets users preview 3D images while going through files.The main file format associated with the software is STL. The program’s RAM consumption is dependent chiefly on the size of the file being viewed.

Các loại file được mở bởi netfabb Studio Basic

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm netfabb Studio Basic có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FABBPROJECTNFSLICENSESTL

Download netfabb Studio Basic

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *