NetLinx Studio Application

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NetLinx Studio Application - NA

Phần mềm NetLinx Studio Application

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NetLinx Studio Application là phần mềm gì?

NetLinx Studio Application là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NetLinx Studio Application là Version NA (cập nhật NA)

NetLinx Studio là môi trường phát triển tích hợp được cung cấp bởi AMX với người sử dụng ngôn ngữ lập trình độc quyền của nó. Ngôn ngữ NetLinx được sử dụng với các sản phẩm điều khiển của công ty, mà thường được sử dụng như các bộ phận của các thiết lập AV. Để chương trình họ và hệ thống mà họ kiểm soát, người dùng được yêu cầu phải sử dụng một ứng dụng phát triển phần mềm NetLinx ngôn ngữ tương thích như NetLinx Studio. Nó cho phép chỉnh sửa mã phức tạp, kịch bản, và thực hiện quản lý và cấu hình của bộ điều khiển NetLinx của họ. Giống như hầu hết các chương trình khác thuộc nhóm IDE, các tính năng cốt lõi của nó bao gồm trình biên tập mã và trình biên dịch, mà làm việc kết hợp với nhau để sản xuất mã hoàn toàn khả thi có thể được gửi đến điện thoại phần mềm controller.The NetLinx Studio của một hệ thống được cung cấp bởi AMX như là một download miễn phí. Nó tương thích với các máy tính Windows và bao gồm một chức năng gửi email SMTP tiêu chuẩn cho phép người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp từ chương trình. Nó cũng có các tiện ích có thể giúp người dùng thực hiện các điều chỉnh cần thiết để có hộp Device ICSLan kiểm soát dễ dàng triển khai hơn. báo cáo đầu ra được hỗ trợ, như là thiết bị xem thông tin / tài sản. Người dùng cũng có thể sử dụng phần mềm để bắt đầu khởi động lại tổng thể.

What is NetLinx Studio Application?

NetLinx Studio is the integrated development environment supplied by AMX to users of its proprietary programming language. The NetLinx language is used with the company’s controller products, which are often used as parts of AV setups. In order to program them and the system they control, users are required to use a NetLinx-language-compatible software development application like NetLinx Studio. It allows complex code editing, scripting, and implementation for management and configuration of their NetLinx controllers. Like most other programs that belong to the IDE group, its core features include the code editor and compiler, which work in conjunction with each other to produce workable code that can be sent to a system’s device controller.The NetLinx Studio software is provided by AMX as a free download. It is compatible with Windows computers and includes an SMTP-standard emailing function that allows users to send support requests directly from the program. It also has utilities that can help users make the necessary adjustments to have ICSLan Control Device Boxes more easily deployable. Output reporting is supported, as is device info/property viewing. Users can also use the software to initiate a master reboot.

Các loại file được mở bởi NetLinx Studio Application

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NetLinx Studio Application có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) APWAXBAXIAXSAXWLIB

Download NetLinx Studio Application

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *