NetLogo

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NetLogo - NA

Phần mềm NetLogo

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NetLogo là phần mềm gì?

NetLogo là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NetLogo là Version NA (cập nhật NA)

NetLogo là một môi trường mô hình lập trình dành cho sinh viên, giáo viên và các nhà nghiên cứu mà còn có khả năng có sự tham gia HubNet mô phỏng. Nó được sử dụng để mô phỏng các hiện tượng tự nhiên và xã hội. Hướng dẫn được cung cấp cho các đại lý đang hoạt động một cách độc lập để khám phá mối liên hệ giữa hành vi cấp vi mô và mô hình cấp độ vĩ mô từ sự tương tác của họ. Phần mềm này cho phép sinh viên khám phá các hành vi trong những trường hợp khác nhau và tác giả một môi trường để tạo ra mô hình riêng của họ. Nó cũng cung cấp đầy đủ tài liệu và hướng dẫn, và một thư viện mô hình mà các địa chỉ khu vực nội dung trong sciences.Through tự nhiên và xã hội nối mạng máy tính, NetLogo thể điện HubNet mà phục vụ như là một mô phỏng lớp học có sự tham gia. NetLogo là tải về miễn phí và hỗ trợ nền tảng chéo: Mac, Windows và Linux. Nó có cú pháp tiếp cận và sử dụng Logo phương ngữ cho các đại lý hỗ trợ. từ vựng lớn được xây dựng trong nguyên thủy có mặt.

What is NetLogo?

NetLogo is a programmable modeling environment for students, teachers, and researchers which also powers HubNet participatory simulations. It is used for simulating natural and social phenomena. Instructions are given to agents operating independently in order to explore the connection between the micro-level behavior and macro level patterns from their interaction. This software enables students to explore behaviors under various circumstances and author an environment to create their own models. It also provides extensive documentation and tutorials, and a model library which addresses content areas in the natural and social sciences.Through networked computers, NetLogo can power HubNet which served as a classroom participatory simulation. NetLogo is downloadable for free and supports cross platforms: Mac, Windows, and Linux. It has approachable syntax, and uses Logo dialect to support agents. Large vocabularies of built-in primitives are present.

Các loại file được mở bởi NetLogo

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NetLogo có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NLOGO

Download NetLogo

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *