NetObjects Fusion

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NetObjects Fusion - NA

Phần mềm NetObjects Fusion

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NetObjects Fusion là phần mềm gì?

NetObjects Fusion là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NetObjects Fusion là Version NA (cập nhật NA)

NetObjects Fusion là một chương trình được phát triển bởi NetObjects.Inc cho các nhà thiết kế web. Kể từ khi phát hành ban đầu của chương trình, nó là một trong những chương trình thường được sử dụng của loại hình này, với chương trình đạt được một sau đây đặc biệt lớn tại thị trường Đức. Nó là hơi ít phổ biến ở các nước nói tiếng Anh, nhưng vẫn thích một danh tiếng công bằng là một trong những lựa chọn chính cho thể thao thiết kế website chương trình software.The nhiều tiện ích mà các nhà phát triển của nó khẳng định, tạo điều kiện cho các hành động sáng tạo trang web. Thứ nhất, nó có một trình soạn thảo trang web trực quan cho những ai muốn xây dựng một trang web từ mặt đất lên nhưng không có kinh nghiệm lập trình. Thứ hai, nó có một thiết kế website phù thủy có khả năng tận dụng một số mẫu premade, hình ảnh và thiết kế cho các bước khác nhau trong quá trình với những người dùng được cấp phép để biết thêm tài nguyên thiết kế web trực tuyến. Thứ ba, nó cung cấp tích hợp bộ xử lý thanh toán nhanh chóng cho những thiết lập cửa hàng trên Web. Thứ tư, nó có SiteSafe, một tiện ích giúp người sử dụng tạo ra dữ liệu trang web sao lưu như bảo hiểm chống lại một vụ tai nạn. Và thứ năm, chương trình đã Google Analytics nướng ngay vào nó, cho phép các nhà thiết kế web có được một khởi đầu về SEO của họ.

What is NetObjects Fusion?

NetObjects Fusion is a program developed by NetObjects.Inc for web designers. Ever since the program’s initial release, it was one of the more commonly used programs of its kind, with the program gaining a particularly large following in the German market. It is slightly less popular in the English-speaking countries, but still enjoys a fair reputation as one of the main choices for website design software.The program sports several utilities that its developers claim, facilitate the act of website creation. First, it has a visual site editor for those who want to build a site from the ground up but have no programming experience. Second, it has a website design wizard capable of leveraging several premade templates, images, and designs for various steps in the process—with users granted permission for more web design resources online. Third, it offers quick payment processor integration for those setting up shop on the Web. Fourth, it has SiteSafe, a utility that helps the user create backup site data as insurance against a crash. And fifth, the program has Google Analytics baked right into it, letting web designers get a head start on their SEO.

Các loại file được mở bởi NetObjects Fusion

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NetObjects Fusion có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NFTNOD

Download NetObjects Fusion

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *