NetOp School

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NetOp School - NA

Phần mềm NetOp School

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NetOp School là phần mềm gì?

NetOp School là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NetOp School là Version NA (cập nhật NA)

NetOp trường là một giải pháp cho việc quản lý lớp học kỹ thuật số. Chương trình này đã được thay thế bởi các công ty đang phát triển nó với một tiện ích gọi là NetOp Vision Pro, nhưng Vision Pro và Trường vẫn chia sẻ rất nhiều tính năng, chẳng hạn như một thiết kế giao diện người dùng trực quan mà làm cho việc sử dụng các dải ruy băng cổ điển thanh công cụ theo phong cách, a la Microsoft . Cả hai đòi hỏi phải có kết nối mạng để được sử dụng, vì những lý do rõ ràng, và cả hai hỗ trợ WiFi connections.The quản trị viên của hệ thống máy tính chạy chương trình-giảng viên của lớp học được quản lý, trong khác từ-có thể kiểm soát truy cập dùng cho tất cả các thành viên của hệ thống. Tài nguyên có thể được quản lý thông qua các thiết lập quyền truy cập khác nhau và sử dụng Internet có thể bị hạn chế chỉ cho phép các URL hoặc tài nguyên trên nền web hữu ích cho các bài học để vượt qua. NetOp trường không còn được phát triển hoặc được bán bởi NetOp do nó được thay thế bởi Vision Pro, và hỗ trợ chính thức cho người dùng cũng đã kết thúc vào năm 2013. Tuy nhiên, công ty đã khuyến khích người dùng trường để chuyển sang Vision Pro là một phiên bản nâng cấp và giải thích quá mà những người có kế hoạch Advantage có thể làm cho việc nâng cấp miễn phí.

What is NetOp School?

Netop School is a solution for digital classroom management. The program has since been replaced by the company developing it with a utility called Netop Vision Pro, but Vision Pro and School still share a lot of features, such as an intuitive UI design that makes use of the classic ribbon toolbar style, a la Microsoft. Both require a network connection in order to be used, for obvious reasons, and both support WiFi connections.The administrator of the system of computers running the program—the instructor of the classroom being managed, in other words—can control user access for all members of the system. Resources can be managed through various access settings and Internet usage can be restricted to allow only URLs or Web-based resources useful for the lesson to get through. Netop School is no longer being developed or sold by Netop due to its replacement by Vision Pro, and official support for users was also ended in 2013. However, the company did encourage School users to switch to Vision Pro as an upgrade and explained too that those with Advantage plans could make the upgrade for free.

Các loại file được mở bởi NetOp School

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NetOp School có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DWRNXRNXSNXT

Download NetOp School

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *