NetPlayer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NetPlayer - NA

Phần mềm NetPlayer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NetPlayer là phần mềm gì?

NetPlayer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NetPlayer là Version NA (cập nhật NA)

Các NetPlayer là một chương trình dùng để mở các tập tin có chứa các bản ghi âm của phiên sử dụng ứng dụng Netviewer. Netviewer chính nó là một chương trình dùng để tạo điều kiện chuyển màn hình trên 2 hoặc nhiều máy tính và người dùng. Một cách khác để nhìn vào ứng dụng để xem xét nó như là một tiện ích máy tính để bàn hoặc chương trình chia sẻ, người ta thường sử dụng trong các tình huống dịch vụ hoặc hỗ trợ một trong những nơi người dùng được gặp rắc rối với hệ thống của mình hoặc một ứng dụng trên hệ thống của mình và cần một ai đó để giúp anh ta. Việc áp dụng Netviewer giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép người dùng chia sẻ màn hình với nhau để xử lý sự cố minh chứng và hỗ trợ chẩn đoán. Nó là một phần của gói CitrixGoToAssist từ SAP.

What is NetPlayer?

The NetPlayer is a program used to open files containing recordings of sessions using the Netviewer application. Netviewer itself is a program used to facilitate screen transfers across 2 or more computers and users. Another way of looking at the application is to consider it as a desktop or program sharing utility, one typically used in service or support situations where one user is having trouble with his system or an app on his system and needs someone to assist him. The Netviewer application solves this problem by allowing users to share their screens with each other for demonstrative troubleshooting and diagnostic assistance. It is part of the CitrixGoToAssist package from SAP.

Các loại file được mở bởi NetPlayer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NetPlayer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NVL

Download NetPlayer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *