Nikon Browser

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Nikon Browser - NA

Phần mềm Nikon Browser

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Nikon Browser là phần mềm gì?

Nikon Browser là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Nikon Browser là Version NA (cập nhật NA)

Nikon trình duyệt còn được gọi là ViewNX là phần mềm nói chung tàu với chọn mô hình máy ảnh Nikon. Chương trình cho phép người dùng Nikon để chụp hình ảnh RAW từ các thiết bị của họ, mà được thực hiện tại NEF mặc định định dạng hình ảnh RAW của Nikon. NEF hình ảnh có thể được chuyển đổi sang định dạng JPEG hoặc TIFF để chỉnh sửa dễ dàng. Sinh mệnh này cho biết, chương trình cũng cho phép xem các file NEF, JPEG và TIFF trên máy tính. Phiên bản mới nhất của phần mềm là ViewNX 2. Trong khi đó, các phiên bản trước cho phép điều chỉnh cân bằng trắng và phơi sáng, phiên bản thứ hai cung cấp cho người dùng tùy chọn chỉnh sửa hơn. Người dùng có thể sửa mắt đỏ, thường xuất hiện khi ảnh được chụp với đèn flash; sửa chữa liên kết ảnh, đúng bên chromatic aberration và cây trồng hình ảnh. Bên cạnh đó, chương trình cũng cung cấp cho người dùng một tiện ích cho cắt tỉa video, do đó chỉ có phân đoạn của video mà người dùng muốn lưu trên máy tính sẽ được trích xuất. Cuối cùng, người dùng cũng có thể chụp khung phim và lưu các tập tin hình ảnh như.

What is Nikon Browser?

Nikon Browser also known as ViewNX is software that generally ships with select Nikon camera models. The program allows Nikon users to capture RAW images from their devices, which are rendered in Nikon’s default RAW image format NEF. NEF image may be converted to JPEG or TIFF format for easy editing. This being said, the program also allows for viewing of NEF, JPEG and TIFF files on the computer. The latest version of the software is ViewNX 2. Whereas the previous version allows for adjusting white balance and exposure, the second version provides the user with more editing options. Users can correct red eye, which usually appears when the photo was taken with flash; fix photo alignment, correct lateral chromatic aberration and crop images. Furthermore, the program also provides the user with a utility for trimming videos, so that only segments of the video that the user wants to save on the PC will be extracted. Lastly, the user may also capture movie frames and save these as image files.

Các loại file được mở bởi Nikon Browser

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Nikon Browser có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NID

Download Nikon Browser

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *