NoClone

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NoClone - NA

Phần mềm NoClone

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NoClone là phần mềm gì?

NoClone là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NoClone là Version NA (cập nhật NA)

NoClone lý hoạt động bằng cách đặt so sánh nhị phân. Đây là một loại phần mềm mà các điểm trùng lặp email, dựa cho họ về nội dung, chủ đề, và ngày nhận được. Nó đảm bảo rằng các tập tin trùng lặp được phát hiện, và có nội dung tương tự. Nó cũng có một loạt các tập tin của các loại tập tin, bao gồm các văn bản, âm thanh, hình ảnh, email Outlook, và video. NoClone áp dụng so sánh nhị phân, không giống như các loại công cụ File Finder sử dụng thuật toán MD5 trận đấu. Qua so sánh nhị phân, nó được đảm bảo rằng bản sao che đậy có nội dung cùng một tập tin chính xác. Điều này cho phép người sử dụng để loại bỏ các file trùng lặp, mà không cần phải lo lắng về bản sao sai. NoClone hỗ trợ nhiều loại tập tin, bao gồm, pptx xlsx, docx, file âm thanh (MP3, WMA, WAVs) file video (mp4, vob, flv) và các tập tin hình ảnh (jpg, gif, bmp). Nó có thể làm việc với các loại dịch vụ truyền thông di động như đĩa mềm và ổ đĩa USB. Tính năng thông minh maker NoClone của suôn sẻ có thể phát hiện các tập tin và thư mục trùng lặp để loại bỏ, theo kích thước của tập tin, ngày tháng, tên file, và phiên bản. Bằng cách sử dụng phần mềm này, không gian đĩa sẽ tăng lên đến 50 phần trăm, do đó người dùng không cần phải mua một ổ đĩa cứng gắn ngoài.

What is NoClone?

Reasonable NoClone works by placing binary comparison. This is a type of software that spots duplicate emails, basing them on the content, subject, and date received. It ensures that duplicate files are uncovered, and have similar content. It also has a broad range of file of file types, which includes documents, audio, images, Outlook emails, and video. NoClone applies binary comparison, unlike other types of file finder tools that use MD5 match algorithm. Through binary comparison, it is ensured that uncovered duplicates have the exact same file content. This allows the user to remove duplicate files, without having to worry about false duplicates. NoClone supports a variety of file types, which include, pptx xlsx, docx, audio files (mp3s, wmas, wavs) video files (mp4, vob, flv) and image files (jpg, gif, bmp). It can work with other types of removable media services like floppy discs and USB drives. NoClone’s Smart Maker feature can smoothly detect duplicate files and folders for removal, according to their file size, date, file name, and version. By using this software, disk space will increase up to 50 percent, so users do not have to purchase an external hard drive.

Các loại file được mở bởi NoClone

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NoClone có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NOCLONE

Download NoClone

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *