Norstedts Skatt Proffs

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Norstedts Skatt Proffs - NA

Phần mềm Norstedts Skatt Proffs

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Norstedts Skatt Proffs là phần mềm gì?

Norstedts Skatt Proffs là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Norstedts Skatt Proffs là Version NA (cập nhật NA)

Norstedts Skatt Proffs là Thụy Điển cho “Chuyên gia thuế Collins”. Chương trình này là một sản phẩm từ Norstedt Juridik cho phép người dùng chuẩn bị và nộp tờ thuế qua phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Rõ ràng, nó chỉ có sẵn cho người dùng Thụy Điển. Bên cạnh những rào cản ngôn ngữ, tất cả các hình thức và các luật thuế áp dụng trong chương trình là những người trong lực lượng duy nhất ở Sweden.All các chứng từ thuế chủ chốt đã được cài đặt sẵn vào chương trình, vì vậy người dùng sẽ chỉ cần chọn vào biểu mẫu thuế họ muốn và sau đó bộ về việc hoàn thành các trường dữ liệu trống, sau đó tiết kiệm theo hình thức điền-out như một tài liệu họ có thể hoặc in ra hoặc nộp cho cơ quan thuế thông qua Internet. Chương trình này là khả năng quản lý sau này, vì nó liên kết với các dịch vụ chuyển hồ sơ thuế quan chức ở Thụy Điển. Một lựa chọn thứ ba sẽ cho người sử dụng để lưu các hình thức trên một số loại phương tiện lưu trữ di động, ví dụ một đĩa hoặc USB ổ đĩa. Phần mềm này có khả năng dữ liệu nhập khẩu quá từ Norstedts Bokslut, vì vậy người sử dụng rằng chương trình quản lý tài chính sẽ tìm thấy nó thậm chí còn đơn giản hơn để chuẩn bị mẫu khai thuế với Skatt Proffs.

What is Norstedts Skatt Proffs?

Norstedts Skatt Proffs is Swedish for “Collins Tax Professionals”. The program is a product from Norstedt Juridik that lets users prepare and submit tax forms through digital media. Obviously, it is available only for Swedish users. Besides the language barrier, all the forms and tax laws applied in the program are ones in force only in Sweden.All the key tax documents are already preloaded into the program, so users will only need to pick out the tax form they want and then set about completing the blank data fields, then save the filled-out form as a document they can either print out or submit to the tax authorities through the Internet. The program is capable of managing the latter, as it links to the official tax file transfer service in Sweden. A third option would be for the user to save the form on some type of portable storage medium, e.g. a disc or USB drive. The software is able to import data too from Norstedts Bokslut, so users of that financial management program will find it even simpler to prepare tax forms with Skatt Proffs.

Các loại file được mở bởi Norstedts Skatt Proffs

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Norstedts Skatt Proffs có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) E10E11E12E13J11J12J13P11P12P13T11T12T13

Download Norstedts Skatt Proffs

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *