Norton Anti-Theft

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Norton Anti-Theft - NA

Phần mềm Norton Anti-Theft

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Norton Anti-Theft là phần mềm gì?

Norton Anti-Theft là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Norton Anti-Theft là Version NA (cập nhật NA)

Norton Anti-Theft là một phần mềm được phát triển bởi Công ty Cổ phần Symantec cung cấp cho người dùng một ứng dụng để ngăn chặn các thiết bị cầm tay của họ như máy tính xách tay, điện thoại thông minh và máy tính bảng không bị đánh cắp. Các phần mềm (hoặc ứng dụng cho điện thoại thông minh) cần phải được cài đặt trên thiết bị mà sẽ được theo dõi xuống. Trước khi chương trình có thể được sử dụng, đầu tiên người dùng phải tạo một tài khoản với Norton Anti-Theft. Một khi tài khoản đã được tạo ra, người sử dụng cần cài đặt phần mềm hoặc ứng dụng trên thiết bị. Họ thêm thiết bị vào tài khoản của mình để chương trình có thể bắt đầu theo dõi it.To thấy vị trí hiện tại của thiết bị, người dùng lại một lần nữa phải đăng nhập vào tài khoản của họ. Họ sẽ được cung cấp một bản đồ mà show nơi thiết bị được. Nếu người dùng nghi ngờ rằng thiết bị đã bị đánh cắp, họ có thể khóa điện thoại thông qua tài khoản của họ để bất cứ ai nắm giữ nó sẽ không thể sử dụng thiết bị. Đối với thiết bị bị khóa, vị trí được theo dõi mỗi năm phút. Norton Anti-Theft thể được tải về một khoản phí. Một phiên bản thử nghiệm có sẵn, tốt để sử dụng chỉ lên đến 7 ngày.

What is Norton Anti-Theft?

Norton Anti-Theft is software developed by Symantec Corporation that provides the user with an application to prevent their portable devices like laptops, smartphones and tablets from being stolen. The software (or app for smartphones) needs to be installed on the device that will be tracked down. Before the program can be utilized, the user must first create an account with Norton Anti-Theft. Once an account has been created, the user needs to install the software or app on the device. They add the device to their account so the program can begin tracking it.To see the current location of the device, the user must once again log-in to their account. They will be provided with a map that shows where the device is. If the user suspects that the device has been stolen, they can lock the device through their account so whoever holds it will not be able to use the device. For locked devices, the location is tracked every five minutes. Norton Anti-Theft can be downloaded for a fee. A trial version is available, good for use for up to 7 days only.

Các loại file được mở bởi Norton Anti-Theft

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Norton Anti-Theft có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Norton Anti-Theft

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *